HELP ONS HELPEN

Uw gift is zeer welkom. Daarmee kunnen we onze klanten van een voedselpakket blijven voorzien.

 

Klik op bovenstaande icoon of maak uw gift over naar:  

NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.

     

“Miljonairs komen elke week voedselpakketten halen”

Voedselbank heeft haar
buik vol van broodje-aapverhalen

HUIZEN – De Voedselbank Gooi & Omstreken heeft behoorlijk de buik vol van de hardnekkig terugkerende ‘broodje-aapverhalen’ over  het veronderstelde ‘luxe leventje’ van cliënten. Ook in de pers zijn indianenverhalen verschenen die kant noch wal raken en zijn gebaseerd op oppervlakkige waarnemingen en aannames. Volstrekt ridicuul is de regelmatige opduikende bewering dat “miljonairs wekelijks voedselpakketten komen halen”.

Behoorlijk vaak krijgt de voedselbank de vraag voorgelegd “waarom mensen die in een auto rijden, of roken, een huisdier hebben of thuis luxe spullen hebben staan zoals een mooie TV, toch een voedselpakket krijgen. Dat is dan toch niet nodig? Kennelijk hebben die mensen geld genoeg”, is de conclusie.
De Voedselbank vindt het niet haar taak om in ruil voor voedselhulp cliënten eigendommen af te nemen, die in vrijwel alle gevallen zijn aangeschaft in een tijd dat betrokken gezinnen in betere financiële omstandigheden verkeerden. Dat kan een auto of een TV zijn of andere zaken die de kwaliteit van leven bevorderen. Mensen hebben er veel voor over om die ‘luxe’ vast te houden en ontzeggen zich daarvoor andere dingen. Ondanks hun geringe leefgeld spelen ze dat toch klaar.

Kachel op 16 graden
Soms delen mensen een auto met elkaar en hebben bijvoorbeeld een auto nodig voor ziekenhuisbezoek of vergelijkbare doelen. Het Openbaar Vervoer is ook niet goedkoop en in onze regio niet gemakkelijk. Sommigen zijn technisch zo handig dat ze voor heel weinig geld hun (oude) auto zelf aan de praat kunnen houden. Weer anderen zetten hun kachel op 16 graden om geld uit te sparen voor de auto.
Een aantal heeft een auto nodig voor hun baan, maar zij verdienen zo weinig dat ze niet van hun inkomsten kunnen leven, of hebben een baan als taxichauffeur en komen dan met die auto hun voedselpakket ophalen. Of ze kunnen af en toe een auto lenen. En als mensen nog wat mooie spullen hebben, dan hadden ze die misschien al of hebben die gekregen.

Ongefundeerde kritiek
Er is een oud Hollandse wijsheid “je kijkt er wel tegenaan, maar je kijkt er niet in” die de spijker op de kop slaat. Als medewerkers van de Voedselbank met dit soort ongefundeerde kritiek worden geconfronteerd proberen ze met veel geduld uit te leggen hoe het wel zit.

Stigmatiserende ‘broodje-aapverhalen’
De sociale en schuldhulpregelingen in Nederland laten op veel punten nog veel te wensen over. Wie daardoor in de knel komt, dient op weg geholpen te worden naar een betere leefsituatie.
Iedereen die een voedselpakket krijgt heeft alle financiële gegevens moeten voorleggen. Voldoen zij aan de normen, dan krijgen ze dat pakket. Vaak is er sprake van een stapeling van problemen of een samenloop van omstandigheden, zoals faillissement, ziekte, scheiding.
Ten aanzien van hun bezittingen huldigt de Voedselbank het standpunt, dat die daar niks over heeft te zeggen. Bovendien moet men na afloop van de hulpperiode ook weer gewoon verder kunnen leven, en niet weer helemaal van voor af aan beginnen.
Kortom, het moet nu maar eens uit zijn met die stigmatiserende ‘broodje-aapverhalen’, waardoor niet alleen de reputatie van mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen wordt beschadigd, maar ook de Voedselbank met haar honderden hard werkende vrijwilligers.

Denkt u zich in hoe u behandeld zou willen worden als u in de problemen komt …..

Alvorens te oordelen over cliënten, lees het navolgende eerst. Je hebt het heus niet makkelijk vóórdat je in aanmerking voor een voedselpakket komt:

Waar moet ik aan voldoen?
Voedselpakketten van de Voedselbank zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. In een intakegesprek wordt nagegaan of iemand in aanmer…  Lees verder…

Lees ook het interview in De Gooi- en Eemlander:
https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/voedselbank-gooi-omstreken-helemaal-klaar-met-broodjeaapverhalen

Klik hier op een externe link:

 

WETEN HOE DE VOEDSELBANK WERKT?

Steffie_logo

VBNL_logo 

NIBUD

Versa Welzijn

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar

 

Geplande
Winkelacties 2019

(Onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)

 

26 oktober
AH Seinhorst
Hilversum

 

16 november
AH Oostermeent
Huizen

 

13 en 14 december
AH Langestraat
Hilversum

 

Laatst bijgewerkt 7 oktober 2019