Doneergeld

HELP ONS HELPEN

Steun ons om wekelijks voedselpakketten te kunnen blijven verstrekken met uw donatie.

 

Bankrekening:

NL10 RABO 0383738083

 

t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

Wij zijn een ANBI instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.


COLUMNS VOORZITTER – Lex Abels

lex abels columns

Wij zitten krap, en hanteren vanaf nu
hogere toelatingsnormen

U kunt weer een nieuw exemplaar van de “Voedselkrant Gooi &  Omstreken” downloaden vanaf deze website (‘Nieuws/Voedselkranten”). Zoals altijd kunt u  artikelen aantreffen over sponsors,  maar ook over onze eigen organisatie en het voedselaanbod. Over  dat aanbod kunnen we zeker niet  klagen: steeds meer leveranciers  weten de voedselbanken te vinden  met een kwalitatief goed scala aan  producten, met name op het gebied  van vers en vries.

Dat is mede bereikt doordat wij als voedselbanken  steeds beter in staat zijn om om dat  aanbod professioneel op te slaan en  te distribueren. Dat heeft wel tot  gevolg gehad dat wij in de afgelopen  paar jaar geconfronteerd zijn met  een aantal forse extra kostenposten.  Vandaar dat wij ons financieel  tijdelijk in wat moeilijk vaarwater  bevinden: wij moeten even alle  zeilen bijzetten. Daarom treft u op  bladzijde 3 een artikel aan over een  “Voedselbank in nood”, en dat gaat  dan om onze eigen Voedselbank  Gooi & Omstreken. U zult ons in de  komende tijd vaker in het nieuws  kunnen vinden met een oproep tot ondersteuning. Van tijd tot tijd is er  bij ons behoefte aan een extra  financiële impuls. De vorige keer  was dat rond onze verhuizing naar  onze huidige locatie, waar we inmiddels alweer meer dan vijf jaar  zitten. En nu dus rond een aantal  extra investeringen die nodig waren  om onze dienstverlening op een  beter peil te brengen. Wij hopen dat  velen in ’t Gooi ons zullen willen helpen om het schip drijvende te houden (en het hoofd dus boven water!).

Normen aangepast

Verder kunt u lezen dat wij als  voedselbanken de normen die gelden om in aanmerking te komen  voor ondersteuning in de vorm van  een wekelijks voedselpakket hebben  verruimd. Dat was hard nodig, want op dat gebied hadden wij de inflatie niet bijgehouden. Dat betekent overigens wel dat we kunnen verwachten dat het aantal cliënten weer  zal gaan toenemen. Niet overbodig,  want hoewel de armoede nog niet  echt was afgenomen in ons land, constateerden wij wel dat het aantal  cliënten terugliep gedurende de  laatste anderhalf jaar. Als het leven  wel duurder wordt maar wij onze  normen daar niet aan aanpassen is  dat ook te verklaren. Ook landelijke  onderzoeken tonen aan dat onze  normen niet altijd in de pas liepen met wat landelijk onder armoede  wordt verstaan. Dat euvel zijn we  dus nu aan het verhelpen.

Speelgoed

Overigens kunnen we behalve met  voedsel onze cliënten met kinderen  in deze tijd ook blij maken met wat  extra’s in de vorm van speelgoed,  dat allemaal dank zij Albert Heijn en  De Sinterklaasbank. En ook met  Kerstmis kunnen we onze cliënten  altijd weer verblijden met met een  “Kerst”­voedselpakket.

 

Een nieuw jaar, een nieuw geluid

Een nieuw jaar is er ingegaan voor onze voedselbank. Het jaar 2016, een jaar met de nodige veranderingen. Zoals u verderop in dit nummer kunt lezen is het aantal cliënten na jaren van stijging voor het eerst fors gedaald. Op zich is dat natuurlijk een goed teken: ons streven is om de armoede, en dus de hulp die wij daarbij moeten bieden, naar beneden te krijgen. Toch zijn wij er niet helemaal gerust op omdat wij niet hebben kunnen lezen dat de armoede in Nederland echt gedaald is. Reden genoeg voor ons om goed te blijven nagaan of iedereen die onze hulp nodig heeft ons ook weet te bereiken.

Wat de aanvoer van voedsel betreft zijn wij blij dat de kwaliteit van het voedsel dat wij te bieden hebben blijft toenemen, door meer verse en diepvries producten. Dat betekent wel een ingewikkelder proces van verwerven en verwerken, maar ons enthousiaste team van vrijwilligers staat zijn/haar mannetje op dit gebied. Dat team staat sinds kort onder een vernieuwd duo van Algemeen Coördinatoren. Aart van Scherpenzeel, die meer dan 5 jaar deel uitmaakte van dat duo (nadat hij daarvoor het Intake team geleid had) heeft besloten dat het tijd werd het stokje over te dragen. In zijn plaats maakt nu Willy van der Weide deel uit van dat duo, terwijl Cary Walhof daarin blijft functioneren en daarmee voor de nodige continuïteit zorgt. Wij wensen hun veel succes bij het uitvoeren van die belangrijke taak binnen onze voedselbank.

 

10 jaar hulp aan tafel…

Voorwaar een bijzonder moment, het tijdstip van verschijnen van deze Voedsel­krant. Dit jaar, 2016, in mei is het alweer 10 jaar geleden dat de Voedselbank Gooi en Omstreken werd opgericht. Over het algemeen wekt zo’n bericht gemengde gevoelens op bij de toehoorders. Zo van “het is toch een schande dat een instituut als een voedselbank nodig is in een land als het onze!” Zelf ben ik daar wat minder stellig over.

Ik denk dat het goed is dat er een voedselbank is. Ener­zijds omdat er altijd mensen zullen zijn die vrij plotseling tussen wal en schip dreigen te vallen, en dan is het niet te verwachten dat een structurele verbetering binnen een paar weken of maanden zal worden bereikt. En dan is het goed dat er een voedselbank is die wel snel noodhulp kan verlenen. Verder is het goed dat er voedselbanken zijn die zich inspannen om verspilling of vernietiging van voedsel tegen te gaan, dat hoort bij een “circulair” georganiseerde maat­schappij. En ten slotte is het fijn dat er een voedselbank is die vele vrijwilligers de gelegenheid biedt om zich in te zetten voor de maatschappij. Alle reden dus om toch maar een, bescheiden, feestje te vieren ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan! Met name ook om allen die ons steunen, zowel vrijwilligers als sponsors, te laten weten dat wij dankbaar zijn wat zij voor ons doen. Dat geeft ons bovendien de moed om met vereende krachten verder te gaan. De uitdagingen waar wij voor staan zijn legio, en daar gaan wij graag voor!

 

Winter 2015 – Drukte en Kersttijd

Voor u ligt weer een nieuwe Voedselkrant, de derde in het tiende jaar van ons bestaan. Ditmaal met nieuws uit onze regio, maar ook nemen we een kijkje buiten onze (Nederlandse)a grenzen.

Zo aan het einde van het kalenderjaar is het goed om een balans op te maken. Zo hebben we kunnen zien dat, als gevolg van de crisis, het aantal cliënten van onze Voedselbank wel fors is toegenomen, zodanig zelfs dat het even dreigde of we de grenzen van onze capaciteit zouden bereiken toen het aantal voedselpakketten wekelijks tegen de 500 kwam te liggen. Maar we hebben het gered. Nu is het aantal cliënten weliswaar gestabiliseerd, maar de volgende uitdagingen staan alweer voor de deur.

Alle inspanningen die verricht worden om de kwaliteit van de producten die wij uitdelen te verhogen werpen duidelijk vruchten af. Veel van onze aandacht gaat dan ook uit naar het verwerken van de stroom van verse, gekoelde en diepvriesproducten. Dank zij de niet aflatende inzet van onze medewerkers zijn we in staat ook die uitdaging aan te gaan.

Maar op korte termijn hebben we een verhoogde drukte rond de kersttijd, want dat is een tijd waarin mensen graag wat extra’s willen geven, extra’s die onze vrijwilligers in korte weer moeten verwerken!

 

Zomer 2015 – Toelatingsnormen iets verruimd

Zomertijd, komkommertijd, ook voor de voedselbank, wat zeg ik: juist voor de voedselbank! Op pagina 4 kunt u lezen hoe we die tijd doorkomen, met de hulp van vele handen die ervoor zorgen dat we verse groenten kunnen presenteren aan onze cliënten.

Voor die cliënten is er verder ook goed nieuws omdat we als voedselbanken in staat zijn om onze toelatingsnormen wat te verruimen. Dat we dat kunnen is heel bijzonder, de afgelopen jaren hebben juist een behoorlijke toename van het aantal cliënten laten zien, dus je zou verwachten dat we de toelatingsnormen juist zouden moeten verscherpen om de aantallen nog aan te kunnen.

Maar dank zij de inzet van onze vele vrijwilligers, en vooral natuurlijk de gulle gevers, zijn we juist in staat die teugels weer wat te vieren, zodat we tegen minder mensen die aankloppen om hulp “nee” hoeven te verkopen. Dat komt natuurlijk allemaal doordat we gelukkig een goed imago hebben in de maatschappij, en daaraan is dan ook weer bijgedragen door onze geliefde koningin Máxima zoals u hier onder kunt lezen. En verder nog veel meer lezenswaards deze zomer, veel leesplezier gewenst!

 

Voorjaar 2015 – Niet alleen de huisstijl, maar ook onze manier van werken moet op de schop!

Oplettende en trouwe lezers zullen misschien opmerken dat de Voedselkrant er deze maand weer wat anders uitziet als gevolg van de wijziging in de huisstijl. Dat zal u ook kunnen opvallen aan de auto’s waarmee wij door de streek rijden. Maar belangrijker dan dit “uiterlijk vertoon” is natuurlijk wat er allemaal inhoudelijk aan de hand is. En daarover valt veel te lezen in deze Voedselkrant. Dat betreft enerzijds de verslaglegging over enkele van de vele acties die bedrijven en particulieren voor ons voeren, acties die voor ons van levensbelang zijn om ons werk te kunnen volbrengen. Maar ook beginnen we in deze aflevering met een serie artikelen, die u wat wegwijs wil maken in het land van de hulpverleners waar wij ons toe mogen rekenen. Wij schetsen u wat de wetswijzigingen rond de WMO allemaal praktisch inhouden. Voorwaar een exemplaar van de Voedselkrant om te bewaren!

 

Winter 2014 – Professionalisatie

In deze Voedselkrant is weer het nodige te lezen. Zo kunt u in onderstaand artikel lezen dat de groei van de Voedselbankor­gani­satie een dringende behoefte creëert aan vrijwilligers met een bepaalde expertise. Dat geldt voor het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor meer specialistische functies zoals op het gebied van voedselveiligheid en het omgaan met sociale media als Facebook en Twitter. Verder vindt u in dit nummer, op bladzijde 2, een aantal mooie voorbeelden van de vele acties die er voor ons georganiseerd worden, zowel om ons met geld als met voedsel te steunen. Maar we kijken ook over de grens: zo vindt u op pagina 3 een verslag van een bezoek door Henca Hasper aan een voedselbank in Seattle in de Ame­ri­kaanse staat Wash­ington. En tot slot een reportage over onze “acquisitietijger” Sjef van der Bijl. Wij wensen u veel leesplezier!

 

 

Klik hier op een externe link:

VBNL_logo 

 speelgoedbank-hilversum-logo

NIBUD

Versa Welzijn

Op Eigen Kracht

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Titel