Doneergeld

HELP ONS HELPEN

Steun ons om wekelijks voedselpakketten te kunnen blijven verstrekken met uw donatie.

 

Bankrekening:

NL10 RABO 0383738083

 

t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

Wij zijn een ANBI instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.


Geschiedenis

Deel samen en steun mensen in nood.

In 2005 namen, op initiatief van J.W. Reineke, enkele mensen in Huizen het besluit tot het oprichten van een Voedselbank (VB). Het was verkiezingstijd en de politiek speelde in op het initiatief met daadwerkelijke steun door mensen in een werkgroep zitting te laten nemen.

Deze werkgroep deed een marktonderzoek om te kijken naar de noodzaak in het Gooi voor een dergelijke organisatie. Onder 800 gezinnen van een kwetsbare groep werd een enquête gehouden, waarin de criteria vermeld werden waaraan men moest voldoen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.

Door 25% van de aangeschrevenen werd daarop gereageerd, wat voor Huizen betekende dat 0,3% van de bevolking, gelijk aan 150 mensen, in een armlastige situatie verkeren. Dit kwam overeen met de landelijke gegevens. Omgerekend voor het Gooi betrof dat zo’n 1.000 mensen.

Daarop werd besloten om de Stichting Voedselbank Gooi & Omstreken in het leven te roepen, wat op 12 mei 2006 werd gerealiseerd. Op 8 juni van dat jaar werden de eerste 8 pakketten uitgereikt.

Wij zijn aangesloten bij de Voedselbank Nederland te Rotterdam en vallen onder de Regio Noord Holland, waar nu 12 Voedselbanken zijn. Nederland telt per eind juni 2014 154 Voedselbanken; in 2006 waren dat er nog zo’n 30. In de tussentijd werd er hard gewerkt om een organisatie op te zetten en onderdak te vinden.

Klik hier op een externe link:

VBNL_logo 

 speelgoedbank-hilversum-logo

NIBUD

Versa Welzijn

Op Eigen Kracht

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Titel