Doneergeld

HELP ONS HELPEN

Steun ons om wekelijks voedselpakketten te kunnen blijven verstrekken met uw donatie.

 

Bankrekening:

NL10 RABO 0383738083

 

t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

Wij zijn een ANBI instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.

Hoe kan ik een voedselpakket aanvragen?

Indien u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket en u heeft (nog) geen contact met een hulpverleningsinstantie, dan kunt u een gesprek aanvragen. Dit kan via afdeling Intake van de Voedselbank.

Intake
Na dit gesprek kan de afdeling Intake u verwijzen naar een van de instanties die u verder kan helpen.
Verwijzende instanties kunnen zijn: Maatschappelijk werk, Stichting MEE, WMO-loket, bewindvoerders, kredietbanken, schuldhulpverlening, GGD, GGZ, Wegwijs Baarn, Intakeloket Hilversum, Vluchtelingenwerk, kerken, huisartsen, e.a.

De afdeling Intake is te bereiken op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur, of op donderdag tussen 10.00 en 15.30 uur.

Stuur een e-mail:  intake@voedselbankgooi.nl – Intake

Een zorgvuldige intakeprocedure zorgt ervoor dat alleen mensen die het echt nodig hebben een voedselpakket krijgen. Geloof, geslacht, leeftijd en etnische achtergrond zijn daarbij niet van belang.
Voor het intakegesprek wordt u verzocht de volgende documenten mee te nemen:

– Identiteitsbewijs;
– Inkomensverklaring (loon of uitkering);
– Bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag;
– Betalingsbewijzen elektra, gas en water;
– Kinderbijslag;
– Voorlopige teruggave van de belasting;
– Gemeentelijke belasting;
– Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen;
– Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringspapieren;
– Mensen die al een budgettering hebben (in de schuldsanering zitten) en leefgeld ontvangen van de budgetbeheerder, hoeven geen bewijzen van inkomsten en uitgaven mee te nemen, maar wel een budgetbeheer maandafschrift.
– Inzage in uw giro- en bankafschriften (3 maanden aaneengesloten) ondersteunt uw aanvraag.

Tijdens het intakegesprek wordt ook nagegaan hoe lang hulp voor u noodzakelijk is. U krijgt in eerste instantie gedurende drie maanden wekelijks een voedselpakket. Verder moet u bereid zijn actief iets te doen aan uw financiële situatie. Dat kan zijn het aanvragen van bijzondere bijstand, het saneren van uw schulden, het zoeken naar werk, etc. Na drie maanden wordt met u besproken of u het zonder wekelijkse voedselhulp kunt stellen. Als dat aantoonbaar niet zo is, kan de voedselhulp weer met drie maanden worden verlengd. Dit wordt met u bekeken in een tweede gesprek met de verwijzer.

 

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan onbevoegden ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier strikt aan.

Klik hier op een externe link:

VBNL_logo 

 speelgoedbank-hilversum-logo

NIBUD

Versa Welzijn

Op Eigen Kracht

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Titel