HELP ONS HELPEN

U kunt ons heel goed helpen met uw gift.

Onze cliënten zijn u eeuwig dankbaar! Voor elke Euro!

 

Klik bovenstaand icon aan of maak uw gift over naar onze bankrekening:  

NL10 RABO 03 8373 8083

t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. U mag dus bij de belasting uw gift aftrekken van uw inkomen.

     

Hoe kan ik een voedselpakket aanvragen?

Indien u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket en u heeft (nog) geen contact met een hulpverleningsinstantie, dan kunt u een gesprek aanvragen via onze afdeling Intake. 

Intake
Na dit gesprek kan de afdeling Intake u verwijzen naar een van de instanties die u verder kan helpen.
Deze instanties zijn o.a. Maatschappelijk werk, Stichting MEE, WMO-loket, bewindvoerders, kredietbanken, schuldhulpverlening, GGD, GGZ, Wegwijs Baarn, Intakeloket Hilversum, Vluchtelingenwerk, kerken, huisartsen.

De afdeling Intake is telefonisch te bereiken op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur, of op donderdag tussen 10.00 en 15.30 uur of via e-mail:  intake@voedselbankgooi.nl 

Voor het intakegesprek wordt u verzocht de volgende documenten mee te nemen:

– Identiteitsbewijs;
– Inkomensverklaring (loon of uitkering);
– Bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag;
– Betalingsbewijzen elektra, gas en water;
– Kinderbijslag;
– Voorlopige teruggave van de belasting;
– Gemeentelijke belasting;
– Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen;
– Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringspapieren;
– Mensen die al een budgettering hebben (in de schuldsanering zitten) en leefgeld ontvangen van de budgetbeheerder, hoeven geen bewijzen van inkomsten en uitgaven mee te nemen, maar wel een budgetbeheer maandafschrift.
– Inzage in uw giro- en bankafschriften (3 maanden aaneengesloten) ondersteunt uw aanvraag.

Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of en hoe lang hulp voor u noodzakelijk is. U krijgt in eerste instantie gedurende drie maanden wekelijks een voedselpakket. U moet wel bereid zijn actief iets te doen aan uw financiële situatie. Dat kan zijn het aanvragen van bijzondere bijstand, het saneren van uw schulden, het zoeken naar werk, etc. Na drie maanden wordt met u besproken of u het zonder wekelijkse voedselhulp kunt stellen. Als dat aantoonbaar niet zo is, kan de voedselhulp weer met drie maanden worden verlengd.

Privacy
Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan onbevoegden ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier strikt aan.

Klik hier op een externe link:

VBNL_logo 

 speelgoedbank-hilversum-logo

NIBUD

Versa Welzijn

Op Eigen Kracht

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar