HELP ONS HELPEN

Uw gift is zeer welkom. Daarmee kunnen we onze klanten van een voedselpakket blijven voorzien.

 

Klik op bovenstaande icoon of maak uw gift over naar:  

NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.

     

voedselbank3

HUIZEN – De kerntaak van de Voedselbank Gooi & Omstreken is hulp bieden aan mensen in nood. Maar nu is de Voedselbank zelf in nood doordat een reeks vacatures ondanks enkele dringende oproepen nog steeds niet is vervuld. De nu tienjarige Voedselbank G&O maakt een gestage groei door en dat vraagt een constante bezetting van vaak cruciale posten op de hoofdvestiging aan de Energieweg 33 tot 39 in Huizen.

En daar heeft de Voedselbank nu een nijpend probleem. Waar mogelijk springen de nu actieve vrijwilligers in, maar vaak komen ze tijd te kort om opengevallen plaatsen voortdurend adequaat te kunnen opvullen. Eigenlijk is de Voedselbank veel te groot geworden voor een systeem van goedwillende ‘vliegende keeps’. Op de vestiging aan de Energieweg is een aantal verschillende bedrijfsonderdelen actief, zoals de afdelingen acquisitie, intake, transport, uitgifte pakketten, magazijn, administratie, groentetuin, enzovoort.

Hechte familie
Het is leuk en vooral dankbaar werk, weten ze op de Voedselbank, welke organisatie in de samenleving brede waardering geniet. Er heerst grote saamhorigheid en lotsverbondenheid. Het lijkt soms wel een hechte familieband.
Naar welke vrijwilligers is de Voedselbank nu naarstig op zoek?:

1  Groene vingers op de groentetuin aan de Friesewal in Huizen

2  Een of meer computervaardige medewerk(st)ers voor de afdeling intake

3  Transport en acquisitiemedewerkers (zoals bijv. een rittenplanner)

4  Een of meer medewerk(st)ers voor de uitgifte van de pakketten (zoals voor het aftekenen van kaart) op de donderdagen van 13.15 tot 15.30 uur.

5  Chauffeurs en bijrijders die op dinsdag, woensdag en/of donderdag goederen willen ophalen en wegbrengen naar diverse locaties. Van belang is dat deze medewerkers goed kunnen sjouwen en tillen. Op maandag zijn er soms extra ritten.

6  Twee vrijwilligers voor het uitzoeken en sorteren van versproducten, groenten en fruit op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Wie tijd over heeft en iets wil betekenen voor de steeds groter wordende groep die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen wordt van harte uitgenodigd te reageren. Dat kan via email info@voedselbankgooi.nl of per telefoon 035-5339775 van dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Klik hier op een externe link:

 

WETEN HOE DE VOEDSELBANK WERKT?

Steffie_logo

VBNL_logo 

NIBUD

Versa Welzijn

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar

 

Geplande
Winkelacties 2019

(Onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)

 

25 oktober
AH Kerkelanden
Hilversum

 

26 oktober
AH Seinhorst
Hilversum

 

16 november
AH Oostermeent
Huizen

 

13 en 14 december
AH Langestraat
Hilversum

 

Laatst bijgewerkt 7 oktober 2019