HELP ONS HELPEN

U kunt ons heel goed helpen met uw gift.

Onze cliënten zijn u eeuwig dankbaar! Voor elke Euro!

 

Klik bovenstaand icon aan of maak uw gift over naar onze bankrekening:  

NL10 RABO 03 8373 8083

t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. U mag dus bij de belasting uw gift aftrekken van uw inkomen.

     

ORGANISATE

U kunt kiezen uit:

1 Algemeen

2 Intake

3 Acquisitie

4 Logistiek

5 Public Relations

6 Uitgifte Punten (UP’s)

7 Middelen en kosten

8 Vrijwilligers

9 Toekomst Voedselbank

Algemeen
De Voedselbank Gooi & Omstreken is een flink ‘bedrijf’ geworden, dat steeds professioneler wordt geleid.  Zie het hieronder weergegeven organigram met een schema van onze organisatie:


Organigram VB versie 2017

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Lex Abels
Penningmeester: Han Grönloh
Secretaris: Noor Tania-Stein
Anke Houthoff
Annemarie Schouten
Els Smit

 

Algemeen Coördinatoren: Marcel Altena en Jeanine Marrink.

In totaal werken momenteel ongeveer 200 vrijwilligers verdeeld over Huizen, Hilversum, Weesp, Baarn, Soest en de BEL-gemeenten aan het verwerven, innemen, opslaan, en distribueren van voedsel en aan het begeleiden van mensen die voedselpakketten krijgen. Op de dinsdag of donderdag worden de voedselpakketten uitgereikt. De Voedselbank Gooi & Omstreken werkt in het gebied tussen Vecht en Eem t/m Soest. Er is van oudsher een separate voedselbank voor Naarden, Bussum en Hilversumse Meent. Aangrenzend werken de voedselbanken Ronde Venen en Stichtse Vecht.

De Stichting heeft een Dagelijks Bestuur dat minimaal een keer per maand bijeenkomt en een Algemeen Bestuur dat 1x per maand vergadert. Daaronder is een werkorganisatie aangestuurd door een Algemeen Coördinator waaronder drie afdelingen te weten Intake, Acquisitie en Logistiek.

Naar boven

 

 

 

Intake

Deze afdeling draagt zorg voor het contact met maatschappelijke organisaties in de diverse gemeenten in ’t Gooi waar we actief zijn, de gesprekken en begeleiding met cliënten. Zij bewaakt de privacy van de cliëntgegevens. Meer weten? Bel of stuur een email aan de afdeling Intake van de Voedselbank Gooi & Omstreken
Bereikbaar op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur, donderdag tussen 10.00 en 15.30 uur.

Een e-mail naar: intake@voedselbankgooi.nl – Intake

Naar boven

 

Acquisitie
Deze afdeling onderhoudt o.a. contact met supermarkten waar we wekelijks levensmiddelen van ontvangen.  Voedselbanken maken gebruik van teveel geproduceerde of om welke reden dan ook, uit de voedselketen gehaalde producten. In principe wordt er geen voedsel gekocht. Daarnaast worden winkelacties gehouden om producten te krijgen die niet beschikbaar zijn.
De Voedselbank heeft in haar eigen regio de taak om zelfstandig pakketten samen te samenstellen. Gelukkig slagen wij daar goed in.

Samen met de afdeling Logistiek worden voedselinzamelingsacties bij winkeliers georganiseerd. Daarnaast worden samen met kerken en scholen soortgelijke acties gehouden. Vaak ondersteund door vrijwilligers van de vereniging of kerk.

Al jaren maken wij gebruik van een deel van de Volkstuinen te Huizen. Hier kweken wij in de zomermaanden verse groenten en proberen zo de voedselpakketten gezond aan te vullen. Vrijwilligers en cliënten van Voedselbank Gooi & Omstreken werken hier samen. Ook in Soest zijn vrijwilligers werkzaam in een volkstuin voor het uitgiftepunt in Soest.

Meer weten? Bel of stuur een e-mail aan de afdeling Acquisitie van de Voedselbank Gooi & Omstreken.
Telefoon: 035-5267744 – E-mail: acquisitie@voedselbankgooi.nl
Bereikbaar gedurende openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van ca. 09.00 uur tot ca. 15.30 uur

Naar boven

Logistiek
Deze afdeling draagt zorg voor het vervoer van de goederen. Ook wordt de voorraad bijgehouden en worden de goederen gecontroleerd op houdbaarheid, volgens de richtlijnen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Wij beschikken over gekoeld en vriestransport en een eigen koel- en vriescel, zodat alles zo vers mogelijk blijft. Het slepen met zware kratten wordt zoveel mogelijk vermeden door gebruik te maken van pallets, rolcontainers en rollerbanden. In ’t Gooi worden nu op jaarbasis meer dan 24.000 pakketten uitgereikt.

Meer weten? Stuur een email aan de afdeling Acquisitie van de Voedselbank Gooi & Omstreken

Een e-mail naar: acquisitie@voedselbankgooi.nl – Acquisitie

Naar boven

 

 

 

Public Relations
Deze afdeling is uitermate belangrijk voor een organisatie als de onze. Door de goede relatie die zij heeft opgebouwd met de media binnen en buiten ’t Gooi, en via onze website, kan iedereen op de hoogte zijn van het bestaan en de functie van de Voedselbank. Daardoor weet de cliënt ons te vinden evenals de goede gevers, de producenten, grossiers en winkeliers.
Naar boven

 

 

 

Uitgifte Punten (UP’s)
De Voedselbank heeft in de gemeenten in haar werkgebied UitgiftePunten opgericht. Deze UP’s zijn opgezet met en gedragen door initiatiefnemers uit die gemeenten. Deze UP’s worden elke week bevoorraad voor de uitgifte en voorts ook terzijde gestaan met de beschikbare kennis, ervaring en diensten van de centrale vestiging in Huizen.
Er zijn uitgiftepunten in:

– Baarn
– BEL (Blaricum, Eemnes en Laren)
– Hilversum (twee)
– Huizen
– Soest
– Weesp

Meer uitgiftepunten worden momenteel niet nagestreefd. Enerzijds omdat inwoners van omliggende gemeenten goed terecht kunnen bij de huidige UP’s en anderzijds omdat in de aangrenzende regio’s de voedselbanken Stichtse Vecht, Ronde Venen en Naarden-Bussum-Hilversumse Meent actief zijn.
Naar boven

 

 

 

Middelen en kosten

Behalve een éénmalige ondersteuning van de Gemeente Huizen voor de aanschaf van een ‘gekoelde’ bus en financiële hulp van andere gemeenten in onze regio bij de meest recente verhuizing, komen alle middelen binnen via donaties en giften. Deze komen van particulieren, kerken en maatschappelijk bewuste ondernemers. Deze middelen worden ingezet voor de regio waarin de Voedselbank werkzaam is.
Het komt voor dat een gever laat weten dat zijn/haar gift voor de aanschaf van verse groente- of vleesproducten moet worden gebruikt, artikelen die veel te weinig in het pakket voorkomen.
Hoewel we gratis mogen beschikken over enkele loodsen aan Energieweg 35 te Huizen, moeten we wel de energiekosten dragen. Daarnaast vormen de transportkosten een forse post. Verder zijn er bijvoorbeeld kantoorbehoeften, allerhande materiaal en andere kosten.
Naar boven

 

 

 

Vrijwilligers
We krijgen nogal eens de vraag of er betaalde krachten in de organisatie zijn. Het antwoord is nee. De hele organisatie draait op ongeveer 200 vrijwilligers. Alleen al in Huizen met haar dubbele functie voor distributie en uitgiftepunt, werken al 40 tot 60 vrijwilligers. Daarnaast zijn er in Hilversum bij de twee UP’s ook nog ruim 20 mensen in touw. Verder helpen er ook nog zo’n 15 vrijwilligers op de UP´s te Weesp, Soest en Baarn en zijn er vrijwilligers voor hulp in volkstuinen en bij de diverse acties hebben we oproepbare vrijwilligers. Het feit dat we nauwelijks verloop kennen is een teken dat er onderling een goede sfeer heerst.

Regelmatig worden functioneringsgesprekken gehouden, die telkens weer verrassende ideeën, wensen en informatie geven. Hieruit blijkt de betrokkenheid van onze vrijwilligers. Een aantal geeft aan boven zichzelf uit te stijgen en dat allemaal om samen de medemens in nood te helpen.
Naar boven

 

 

 

Toekomst Voedselbank
Armoede is niet iets dat sinds 2002 bestaat (Zie ook onder Organisatie – Missie).
De Voedselbanken vallen en staan bij de gratie van de toestroom van de overproductie. Indien ondernemers zich bewust worden van de schaarste van energie en daarmee de productie van goederen verminderen, kan het er toe leiden dat de berg van te veel geproduceerde goederen kleiner wordt, en dan kan voor de voedselbanken een probleem ontstaan om te leveren. Sommige voedselbanken hebben overigens al een probleem om aan voldoende voedsel te komen. Daarom is landelijk afgesproken dat voedselbanken met voldoende voedsel wat afstaan aan voedselbanken met te weinig voedsel voor hun cliënten.
Naar boven

Klik hier op een externe link:

VBNL_logo 

 speelgoedbank-hilversum-logo

NIBUD

Versa Welzijn

Op Eigen Kracht

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar