Actie “Op een lege maag kun je niet leren” was een daverend succes!

Door AH en Voedselbank Nederland is er een landelijke winkelactie georganiseerd die als motto had: “OP EEN LEGE MAAG KUN JE NIET LEREN”.

Deze actie vond plaats afgelopen zaterdag 29 augustus. Astrid Sainsbury en Jo Dewan van het winkelactieteam hebben de organisatie op zich genomen. Met een team van 120 vrijwilligers, zowel intern van de Voedselbank als extern van o.a. serviceclubs, hebben ze er een daverend succes van gemaakt.

De opbrengst van de dag zag er als volgt uit: