Alternatieve kerkenactie groot succes!

Een recente actie voor het inzamelen van geld voor de Voedselbank Gooi- en Omstreken was ingezet omdat de voedselinzameling op zondag 22 maart in de kerk niet door kon gaan, én omdat door het hamsteren bij supermarkten er tekorten ontstaan bij de voedselbank.

Deze alternatieve voedselbankactie is een groot succes geworden. In de Bethlehemkerk heeft deze actie 985 euro opgebracht. Wij zijn enorm blij verrast door deze opbrengst!

De opbrengst van de 5 kerken bij elkaar was € 4345 en daarbij € 1000 van het CvD maakt dus € 5345.

Een mooi resultaat!