Corona-actueel. Belangrijk!

CORONA-BERICHT
Voedselbank Gooi & Omstreken blijft zo lang mogelijk voedselpakketten verstrekken. Vooralsnog is er
voldoende voedsel, mede dankzij de vele (financiële) donaties. Wel zijn er maatregelen genomen om
de pakketten zo veilig mogelijk te kunnen uitdelen.

Pakket

 • Alle producten worden in een krat uitgereikt; zelf kiezen uit (vers)producten kan nu niét.
 • Uitsluitend voedsel wordt uitgegeven, géén non-food artikelen.
  Veiligheid
 • Maximaal 5 mensen kunnen tegelijk naar binnen tijdens de uitgifte Elk uitgiftepunt regelt zelf hoe
  de toegang wordt gedoseerd.
 • Onderlinge contacten worden vermeden; 1,5 meter wordt aangehouden, zowel buiten als binnen.
  Cliënten wordt verzocht niet te vroeg te komen om wachtrijen te vermijden.
 • De koffiehoeken blijven dicht.
 • Wie bij het uitgiftepunt ziekteverschijnselen vertoont wordt dringend geadviseerd naar huis te
  gaan.
  Ziek of kwetsbare groep: afmelden of pakket laten ophalen
 • Cliënten die door ziekte (kwetsbaarheid) niet zelf hun pakket kunnen ophalen, kunnen dit door een
  familielid of kennis laten ophalen. Wel graag doorgeven wie het pakket ophaalt aan de
  klantenadministratie (035-5338836).
 • Zieke (kwetsbare) cliënten die niemand kunnen vinden om het pakket op te halen kunnen contact
  opnemen met de klantenadministratie 035-5338836. Wij zullen dan proberen iemand te vinden om
  het voedselpakket thuis te bezorgen.
  (Her) Intake uitstellen – verlenging pakket
 • De inloopspreekuren in Hilversum, Huizen en Weesp zijn vooralsnog gesloten.
 • Voor een herintake ter verlenging van het pakket kan men zich melden bij de klantenadministratie
  035-5338836.
 • Bij twijfel kunt u de afdeling Intake bellen (035-5338836)