Voedselbank gaat met extra hulp door

HILVERSUM – Voedselbank Gooi & Omstreken deelt ondanks deze roerige tijden en met extra hulp nog steeds voedselpakketten uit aan haar cliënten. Dit in tegenstelling tot een aantal voedselbanken dat de deuren heeft gesloten.

“We werken er hard aan om deze groep in financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien”, laat de voedselbank weten. Dit gaat niet zonder slag of stoot en extra hulp is daarom welkom.

Leeggevallen plaatsen
“Een deel van de ruim 220 vrijwilligers behoort tot de ‘kwetsbare groep’ en kan daarom op dit moment niet helpen. Dit wordt door de overgebleven vrijwilligers opgevangen door familie en vrienden mee te brengen, die de leeggevallen plaatsen kunnen opvullen.” Algemeen coördinator Gert Haas ziet hier dan ook nu nog geen problemen ontstaan.

“Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen in het Gooi spontaan hun hulp aanbieden. Die hulp wordt dan bijvoorbeeld ingezet om voedselpakketten te brengen naar die cliënten die ook tot de ‘kwetsbare groep’ behoren en niet meer zelf naar de voedselbank kunnen komen en ook geen familie of buren hebben die hun voedselpakket kunnen ophalen.”

Aanvoer onzeker
De aanvoer van voedsel is meer onzeker. “Zo ging plotseling het distributiecentrum, waar veel centraal ingezameld voedsel vandaan komt, dicht. Gelukkig kwamen er ook net weer veel restaurants en sportkantines vanwege hun sluiting met verse producten.”

“Waar wel een probleem kan ontstaan, is bij de hoeveelheid houdbare producten. Deze worden normaal verkregen middels winkelacties, kerkenacties en scholenacties en deze stroom is opgedroogd. De voorraden beginnen dan ook te slinken.”

Donaties
“Er komen inmiddels wel donaties binnen voor voedsel, maar nog niet genoeg om de voedselpakketten de komende tijd voldoende gevuld te houden.” Voedselbank Gooi & Omstreken roept inwoners dan ook op om een donatie te geven. Dit kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL10 RABO 0383 7380 83 ten name van voedselbank Gooi & Omstreken onder vermelding van ‘voedsel’ of via de doneerknop op de website www.voedselbankgooi.nl.

“Om de pakketten zo veilig en efficiënt mogelijk te kunnen overhandigen, is besloten zoveel mogelijk vast in ‘Big Shoppers’ in te pakken. Wie nog van deze tassen over heeft, kan deze inleveren op Energieweg 39 in Huizen of bij een van de uitgiftepunten tijdens de openingsuren, zoals vermeld op de website.”