Spannende tijd voor de Voedselbank

De paniek sloeg bijna half april toe bij de Voedselbank Gooi en Omstreken. Het water stond ze nog niet aan de lippen tijdens de eerste weken van de lockdown maar spannend was het wel. De planken met houdbare etenswaren, zoals rijst en pasta, raakten een stuk leger dan normaal . Ook verse levensmiddelen waren schaars.

Dat had twee redenen, vertelt algemeen coördinator van de Voedselbank, Gert Haas. ,,De bevolking was aan het hamsteren waardoor schappen leeg raakten. Bovendien was er in het begin van de coronatijd zoveel stress in winkels dat de bedrijfsleiding van supermarkten geen zicht had op wat ze zouden overhouden. Dat was een aanslag op onze voorraden.”

Restaurants
Maar ook de restaurants en bedrijfshoreca waren dicht gegaan. Ondernemers boden de voorraden aan bij de Voedselbank. ,,Er waren dus heel wat spullen op te halen voor onze cliënten”, zegt Haas. ,,De goederenstroom richting Voedselbank stabiliseerde zich al na drie weken en daarna hadden we eigenlijk weinig problemen met het samenstellen van de pakketten.” Maar uit de gevarenzone was de Voedselbank Gooi en Omstreken nog niet. De regiogemeenten Hilversum, Huizen, Weesp, Baarn, Soest en de BEL-gemeenten zegden geld toe om de voedselpakketten aan te vullen met vooral verse producten. De laatste zeven à acht weken vullen d.m.v. deze giften de pakketten aan.

Keuzepakketten
De Voedselbank heeft zeven uitgiftepunten, twee in Hilversum en één in Baarn, Soest, Laren Huizen en Weesp. Er zijn acht tijdstippen waarop cliënten voedselpakketten krijgen overhandigd. ,,In coronatijd hebben de cliënten geen keuze en worden er klant specifieke kratjes klaargemaakt op de uitgifte punten” vervolgt de algemeen coördinator. ,,We zijn ook gestopt met de keuzepakketten,dus geen keuze tussen verschillende soorten vlees meer en ook niet tussen koffie of thee. Dat doen we om de contactmomenten tussen onze vrijwilligers en de cliënten te minimaliseren.”

Hoe kijken de mensen van de Voedselbank terug op de periode van de ’intelligente lockdown’?
,,Er werken in totaal 240 mensen voor de Voedselbank, 140 op de verschillende uitgiftepunten en honderd op het hoofdkantoor aan de Energieweg in Huizen. Van hen hebben degenen die in de corona-risicogroep vallen een tijdje niet gewerkt. Maar gelukkig zijn ze nu weer teruggekomen . In de tijd dat we onderbezet waren hebben vooral jonge mensen zich tijdelijk aangemeld als vrijwilliger en daar waren we zeer blij mee. Lange tijd werd rekening gehouden met een tweede golf, maar die is er nu niet.”

Noodscenario
Haas is ook blij met de uitbreiding van de testmogelijkheden, dat was in het begin niet het geval. ,,De testen die mensen van ons hebben gedaan omdat ze klachten hadden, blijken geen corona te zijn, gelukkig.”
Om op alle toekomstige gebeurtenissen voorbereid te zijn gaat het bestuur van de Voedselbank Gooi en Omstreken samen met de leiding binnenkort om tafel zitten om een noodscenario op te stellen. ,,Je moet toch zoiets hebben voor de toekomst, een actieplan. De coronacrisis loopt nog steeds door. Steeds meer mensen raken werkloos of komen in financiële problemen. Daarom zijn we vorige week ook met een persbericht naar buiten gekomen.”De Voedselbank wil graag het beeld doorbreken dat mensen eerst hun bezittingen moeten verkopen voordat ze naar de Voedselbank kunne stappen.
Verder speelt schaamte een rol, geeft de voedselbankcoördinator aan. ,,Maar wij zijn er om mensen te helpen. Het gaat om het besteedbare inkomen, afhankelijk van de gezinsgrootte en na aftrek van vaste lasten zoals huur, verzekeringen en zorgpremie.”
Terugkijkend op de eerste maanden in coronatijd zegt Haas dat de Voedselbank ’vreselijk dankbaar’ is voor de inzet van alle vrijwilligers om zo de dienstverlening naar de cliënten in takt te kunnen houden.