Help onze cliënten
tijdens corona

HELP ONS HELPEN

Uw gift is zeer welkom. Daarmee kunnen we onze klanten van een voedselpakket blijven voorzien.

 

Klik op bovenstaande icoon of maak uw gift over naar:  

NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.

     

Volg een klant die een voedselpakket ophaalt. Klik op het plaatje

Indien u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket en u heeft (nog) geen contact met een hulpverleningsinstantie, dan kunt u een gesprek aanvragen via onze afdeling Klantenadministratie.

Intake
Na dit gesprek kan de afdeling Klantenadministratie u verwijzen naar een van de instanties die u verder kan helpen.
Deze instanties zijn o.a. Maatschappelijk werk, Stichting MEE, WMO-loket, bewindvoerders, kredietbanken, schuldhulpverlening, GGD, GGZ, Wegwijs Baarn, Intakeloket Hilversum, Vluchtelingenwerk, kerken, huisartsen.

Klik het plaatje aan en zie hoe de voedselbank werkt

De afdeling Klantenadministratie is telefonisch te bereiken op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur, of op donderdag tuss en 10.00 en 15.30 uur of via e-mail:  klantenadministratie@voedselbankgooi.nl 

Voor het intakegesprek wordt u verzocht de volgende documenten mee te nemen:

– Identiteitsbewijs;
– Inkomensverklaring (loon of uitkering);
– Bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag;
– Betalingsbewijzen elektra, gas en water;
– Kinderbijslag;
– Voorlopige teruggave van de belasting;
– Gemeentelijke belasting;
– Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen;
– Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringspapieren;
– Mensen die al een budgettering hebben (in de schuldsanering zitten) en leefgeld ontvangen van de budgetbeheerder, hoeven geen bewijzen van inkomsten en uitgaven mee te nemen, maar wel een budgetbeheer maandafschrift.
– Inzage in uw giro- en bankafschriften (3 maanden aaneengesloten) ondersteunt uw aanvraag.

Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of en hoe lang hulp voor u noodzakelijk is. U krijgt in eerste instantie gedurende drie maanden wekelijks een voedselpakket. U moet wel bereid zijn actief iets te doen aan uw financiële situatie. Dat kan zijn het aanvragen van bijzondere bijstand, het saneren van uw schulden, het zoeken naar werk, etc. Na drie maanden wordt met u besproken of u het zonder wekelijkse voedselhulp kunt stellen. Als dat aantoonbaar niet zo is, kan de voedselhulp weer met drie maanden worden verlengd.

Privacy
Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan onbevoegden ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier strikt aan.

Klik hier op een externe link:

 

WETEN HOE DE VOEDSELBANK WERKT?

Bekijk onderstaand fimpje:

Steffie_logo

VBNL_logo 

NIBUD

Versa Welzijn

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar

 

Geplande
Winkelacties 2021

(Onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)

 

30 januari of 6 februari

Boni HUIZEN

 

13 februari

AH Lindenlaan HUIZEN

 

6 maart

AH Achtergracht WEESP

 

13 of 20 maart

AH Zevenend LAREN

AH Langestraat HILVERSUM

 

6 maart

AH Achtergracht WEESP

AH Langestraat HILVERSUM

 

9 en 10 april

HILVERSUM (nadere gegevens volgen)

 

17 april

AH Burg. Grothestr. SOEST

 

18 of 15 mei

AH Oostermeent HUIZEN

 

28 en 29 april

AH Kerkelanden HILVERSUM

 

19 juni

AH Meenthof KORTENHOEF

 

19 juni

Jumbo Curtevenneweg KORTENHOEF

 

(datum volgt) juni

Lidl HUIZEN

 

14 en 15 augustus

Jumbo Larensenweg HILVERSUM

 

28 september

AH Lindenlaan HUIZEN

 

(datum volgt) november

Boni BAARN

 

 

Laatst bijgewerkt 15 januari 2021