Help onze cliënten
tijdens coronacrisis

HELP ONS HELPEN

Uw gift is zeer welkom. Daarmee kunnen we onze klanten van een voedselpakket blijven voorzien.

 

Klik op bovenstaande icoon of maak uw gift over naar:  

NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.

     

ORGANISATE

U kunt kiezen uit de volgende tussenkopjes:

1 Algemeen

2 Klantenadministratie

3 Acquisitie

4 Logistiek

5 Public Relations

6 Uitgifte Punten (UP’s)

7 Middelen en kosten

8 Vrijwilligers

9 Toekomst Voedselbank

Algemeen
De Voedselbank Gooi & Omstreken is een flink ‘bedrijf’ geworden, dat steeds professioneler wordt geleid.  Zie het hieronder weergegeven organigram met een schema van onze organisatie:
(klik op het organigram hieronder om het duidelijk te zien in een grotere versie)

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Hans van Heesewijk (voorzitter)

Marcel Altena (secretaris)

Noor Tania-Stein (penningmeester)

Bianca Schutte 

Els Smit

 

Algemeen Coördinator: Gert Haas en Patricia van Berkel

In totaal werken momenteel ongeveer 220 vrijwilligers verdeeld over Huizen, Hilversum, Weesp, Baarn, Soest en de BEL-gemeenten aan het verwerven, innemen, opslaan, en distribueren van voedsel en aan het begeleiden van mensen die voedselpakketten krijgen. Op de dinsdag of donderdag worden de voedselpakketten uitgereikt. De Voedselbank Gooi & Omstreken werkt in het gebied tussen Vecht en Eem t/m Soest. Er is van oudsher een separate voedselbank voor Naarden, Bussum en Hilversumse Meent. Aangrenzend werken de voedselbanken Ronde Venen en Stichtse Vecht.

De Stichting heeft een Dagelijks Bestuur dat minimaal een keer per maand bijeenkomt en een Algemeen Bestuur dat 1x per maand vergadert. Daaronder is een werkorganisatie aangestuurd door een Algemeen Coördinator waaronder drie afdelingen te weten Klantenadministratie, Acquisitie en Logistiek.

Naar boven

 

Klantenadministratie

Deze afdeling draagt zorg voor het contact met maatschappelijke organisaties in de diverse gemeenten in ’t Gooi waar we actief zijn, de gesprekken en begeleiding met cliënten. Zij bewaakt de privacy van de cliëntgegevens. Meer weten? Bel of stuur een email aan de afdeling Klantenadministratie van de Voedselbank Gooi & Omstreken
Bereikbaar op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur, donderdag tussen 10.00 en 15.30 uur.

Een e-mail naar: klantenadministratie@voedselbankgooi.nl – Klantenadministratie

Naar boven

 

Acquisitie
Deze afdeling onderhoudt o.a. contact met supermarkten waar we wekelijks levensmiddelen van ontvangen.  Voedselbanken maken gebruik van teveel geproduceerde of om welke reden dan ook, uit de voedselketen gehaalde producten. In principe wordt er geen voedsel gekocht. Daarnaast worden winkelacties gehouden om houdbare producten in te zamelen die nodig zijn.
De Voedselbank heeft in haar eigen regio de taak om zelfstandig pakketten samen te samenstellen. Gelukkig slagen wij daar goed in.

Samen met de afdeling Logistiek worden voedselinzamelingsacties bij supermarkten georganiseerd. Daarnaast worden samen met kerken en scholen soortgelijke acties gehouden. Vaak ondersteund door vrijwilligers van de vereniging of kerk.

Al jaren hebben wij volkstuinen in Huizen en Soest. Hier kweken wij in de zomermaanden verse groenten en proberen zo de voedselpakketten gezond aan te vullen. Vrijwilligers en cliënten van Voedselbank Gooi & Omstreken werken hier samen.

Meer weten? Bel of stuur een e-mail aan de afdeling Acquisitie van de Voedselbank Gooi & Omstreken.
Telefoon: 035-5267744 – E-mail: acquisitie@voedselbankgooi.nl
Bereikbaar gedurende openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van ca. 09.00 uur tot ca. 15.30 uur

Naar boven

Logistiek
Deze afdeling draagt zorg voor het vervoer van de goederen. Ook wordt de voorraad bijgehouden en worden de goederen gecontroleerd op houdbaarheid, volgens de richtlijnen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Wij beschikken over gekoeld en vriestransport en een eigen koel- en vriescel, zodat alles zo vers mogelijk blijft. Het slepen met zware kratten wordt zoveel mogelijk vermeden door gebruik te maken van pallets, rolcontainers en rollerbanden. In ’t Gooi worden nu op jaarbasis meer dan 24.000 pakketten uitgereikt.

Meer weten? Stuur een email aan de afdeling Acquisitie van de Voedselbank Gooi & Omstreken

Een e-mail naar: acquisitie@voedselbankgooi.nl – Acquisitie

Naar boven

 

Public Relations
Deze afdeling is uitermate belangrijk voor een organisatie als de onze. Door de goede relatie die zij heeft opgebouwd met de media binnen en buiten ’t Gooi, en via onze website, kan iedereen op de hoogte zijn van het bestaan en de functie van de Voedselbank. Daardoor weet de cliënt ons te vinden evenals de goede gevers, de producenten, grossiers en winkeliers.
Naar boven

 

Uitgifte Punten (UP’s)
De Voedselbank heeft in de gemeenten in haar werkgebied UitgiftePunten opgericht. Deze UP’s zijn opgezet met en gedragen door initiatiefnemers uit die gemeenten. Deze UP’s worden elke week bevoorraad voor de uitgifte en voorts ook terzijde gestaan met de beschikbare kennis, ervaring en diensten van de centrale vestiging in Huizen.
Er zijn uitgiftepunten in:

– Baarn
– BEL (Blaricum, Eemnes en Laren)
– Hilversum (twee)
– Huizen
– Soest
– Weesp

Meer uitgiftepunten worden momenteel niet nagestreefd. Enerzijds omdat inwoners van omliggende gemeenten goed terecht kunnen bij de huidige UP’s en anderzijds omdat in de aangrenzende regio’s de voedselbanken Stichtse Vecht, Ronde Venen en Naarden-Bussum-Hilversumse Meent actief zijn.
Naar boven

 

Middelen en kosten

Voor onze financiële middelen zijn wij volledig afhankelijk van  donaties en giften. Deze komen van o.a. particulieren, kerken en maatschappelijk bewuste ondernemers. 
Hoewel we gratis kunnen beschikken over enkele loodsen aan Energieweg 35 te Huizen, en de meeste locaties van onze uitgiftepunten, hebben we wel vaste lasten, zoals voor energie, kantoormiddelen,ICT. Daarnaast vormen de transportkosten een forse last. 
Naar boven

 

Vrijwilligers en beloningsbeleid
Onze hele organisatie draait op ongeveer 220 onbetaalde vrijwilligers. Het beleid van Voedselbanken Nederland en de aangesloten voedselbanken, zoals de onze, is om geen medewerkers tegen betaling in dienst te nemen.

Alleen al in Huizen met haar dubbele functie voor distributie en uitgiftepunt, werken al 40 tot 60 vrijwilligers. Daarnaast zijn er in Hilversum bij de twee UP’s ook nog ruim 20 mensen in touw. Verder helpen er ook nog zo’n 15 vrijwilligers op de UP´s te Weesp, Soest en Baarn en zijn er vrijwilligers voor hulp in volkstuinen en bij de diverse acties hebben we oproepbare vrijwilligers. Het feit dat we nauwelijks verloop kennen is een teken dat er onderling een goede sfeer heerst.

Regelmatig worden functioneringsgesprekken gehouden, die telkens weer verrassende ideeën, wensen en informatie geven. Hieruit blijkt de betrokkenheid van onze vrijwilligers. Een aantal geeft aan boven zichzelf uit te stijgen en dat allemaal om samen de medemens in nood te helpen.
Naar boven

 

Toekomst Voedselbank
De voedselbanken zijn afhankelijk van de toestroom van de overproductie. Indien ondernemers de productie van goederen verminderen, zou dit er op den duur toe kunnen leiden dat de hoeveelheid te veel geproduceerde goederen kleiner wordt. Vooralsnog is er gelukkig nog voldoende aanvoer, zeker in onze regio. 
Naar boven

 

Klik hier op een externe link:

 

WETEN HOE DE VOEDSELBANK WERKT?

Bekijk onderstaand fimpje:

Steffie_logo

Kom meer te weten over:

Financiële tegemoetkoming voor alleenstaande ouders

 

VBNL_logo 

NIBUD

Versa Welzijn

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar

 

Geplande
Winkelacties 2021

(Onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)

 

9 OKTOBER
HUIZEN Helpt de Voedselbank:
 

AH Lindenlaan
Ah Oostermeent
Plus Oostermeent
Coop Blaricum Bijvanck
Coop Phohi
Jumbo Kostmand
Boni Holleblok +
Zeeman Oostermeent
Andere ondernemers willen zich misschien hierbij aansluiten?

 

11 DECEMBER
AH Amstellandlaan WEESP

AH Kerkelanden HILVERSUM

AH Heilgalerij HILVERSUM

Lidl HILVERSUM

 

18 DECEMBER
AH Seinhorst HILVERSUM

 

Laatst bijgewerkt 25 september 2021