Help onze cliënten
tijdens coronacrisis

HELP ONS HELPEN

Uw gift is zeer welkom. Daarmee kunnen we onze klanten van een voedselpakket blijven voorzien.

 

Klik op bovenstaande icoon of maak uw gift over naar:  

NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.

     


Alternatieve Vragen Pagina – Veel gestelde vragen

Maak de keuze uit een van de volgende groepen vragen:

1. Voedselpakket aanvragen

2. Belangstellenden

3 Instantie

4 Voedselpakket

5 Leveranciers & donateurs

6 Voedselveiligheid


1. Voedselpakket Aanvragen

– Hoe komen mensen bij de Voedselbank?
Wij pretenderen een laagdrempelige en flexibele organisatie te zijn. Door snel op een vraag in te spelen en een cliënt altijd een eerste pakket te overhandigen ook al is nog niet voldaan aan de eisen van een intakegesprek. Die boodschap krijgt de cliënt wel mee indien als men voor een periode van 13 weken in aanmerking wil komen. De Voedselbank heeft afspraken gemaakt met maatschappelijke hulporganisaties, die na een gesprek de cliënt doorverwijst naar de Voedselbank. De Voedselbank ontvangt de verwijzing en controleert deze, waarna de cliënt als hij/zij aan de eisen voldoet, een bevestiging ontvangt.
Daarnaast melden mensen zich ook direct aan bij de Voedselbank. Zij kennen de Voedselbank of hebben het uit de krant, kerkblaadje of via via. Ook zij ontvangen in een noodsituatie directe hulp, waarna wij hen verwijzen naar maatschappelijk werk om de officiële procedure in werking te zetten.
Een medewerker van een uitgiftepunt heeft af en toe een kort gesprek om op de hoogte van hoe het met de cliënt. Dit doen we omdat wij ook de taak op ons hebben genomen de mensen op de hoogte te brengen van instanties en mogelijkheden, die kunnen bijdragen hun situatie te verbeteren.

– Wie komen er bij de Voedselbank?
Uit de analyse van de gegevens, zijn dat alleenstaande vrouwen of mannen, alleenstaande vrouwen of mannen met kinderen, echtparen met of zonder kinderen. Er zijn slecht weinig ouderen. Er zijn diverse redenen waarom mensen in een armoede situatie geraken. Wij helpen niet alleen veel mensen die in een sanerings situatie zitten, maar ook mensen die failliet verklaard zijn.
Omdat er nog steeds veel onbegrip is bij de bevolking hoe een mens in de armoede terecht kan komen, in een goed georganiseerd, rijk land, met zijn goede voorzieningen, heeft de Voedselbank de column van een cliënt opgenomen (zie onder ‘Aanvragen’).

– Komen alleen inwoners van Huizen in aanmerking voor een voedselpakket?
Huizen is onze hoofdvestiging, iedereen die woont in onze regio/werkgebied kan een beroep op ons doen. Uitgiftepunten zijn gevestigd in Huizen, Hilversum (twee), Weesp, Baarn, Soest en Laren (BEL-gemeenten). Ook inwoners uit omliggende gemeenten kunnen een beroep op ons doen.

– Wat is jullie missie?
We sluiten ons aan bij de missie van de Landelijke Voedselbank in Nederland: functioneren als schakel tussen voedseloverschotten en voedseltekort; bijdragen aan vermindering van (verborgen) armoede; het ondersteunen van elk lokaal initiatief dat wil bevorderen dat cliënten van de voedselbanken helpt of begeleidt bij het oplossen van hun Probleemsituatie; duidelijk maken dat er in Nederland armoede bestaat, zorgen dat dit probleem op de maatschappelijke en politieke agenda wordt geplaatst.

– Waarom laten we het verstrekken van voedselpakketten niet aan de overheid over?
Politici vinden het verstrekken van voedsel geen overheidstaak, maar een taak voor kerken, maatschappelijke instellingen, buren e.d. We zoeken wel samenwerking met de gemeente.

– Hoe garandeert de voedselbank de privacy?
De voedselbank houdt alleen namen en adressen bij van mensen die een voedselpakket krijgen. De voedselbank houdt niét de inkomensgegevens bij van die mensen. Dat doen de instellingen die de intakeprocedure verzorgen. Voor de zorgvuldige behandeling van naam- en adresgegevens heeft de Voedselbank een privacyreglement opgesteld. Er geldt ook een geheimhoudingsplicht voor de vrijwilligers.

– Om welke groepen gaat het?
Chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, alleenstaande moeders met kleine kinderen, allochtonen en mensen die langere tijd geen betaald werk hebben gehad (bijvoorbeeld door gebrek aan opleiding, taalachterstand of psychische problemen) en daardoor moeilijk weer aan de slag kunnen komen, mensen met problematische schulden.

– Houden jullie gegevens bij van de cliënten?
De Voedselbank brengt jaarlijks een rapport uit met een overzicht van het aantal mensen dat een voedselpakket krijgt of heeft gekregen, over de samenstelling van de huishoudens en de (bijstands-)regelingen waar men zoal gebruik van maakt. Individuele gegevens worden nooit verstrekt.
Naar boven

8.2 Belangstellenden

– Hoe veel werk wordt van een vrijwilliger verwacht?
Tot nu toe 1 à 2 dagdelen per week. De coördinatoren zijn er 2 à 3 dagen per week.
Wel is het belangrijk dat iemand zich voor tenminste een half jaar, maar liefst langer, verbindt.

– Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig en wat moeten zij doen?
De organisatie van een voedselbank is nogal complex. In Huizen helpen ruim 40 tot 60 mensen met aanvoer, opslag, sorteren, samenstellen en uitdelen van pakketten en voor de acquisitie, klantenadministratie en secretariaat . De coördinatie en organisatie van het geheel omvat voorts werkzaamheden als voorraadbeheer en administratie. In de uitgiftepunten werken meer dan 15 vrijwilligers uit de betreffende gemeenten. Er zijn dus best veel mensen nodig, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal huishoudens dat een beroep doet op de Voedselbank.

– Is er bij de Voedselbank ook een plaats zijn voor stages of re-integratietrajecten?
Ja, dat is ook een van de doelen. Immers het mes snijdt dan aan meerdere kanten.
Naar boven

3 Instantie

– Welke instanties verrichten de intake?
Instanties die de weg weten op het terrein van de sociale hulpverlening en ervaring hebben met intakeprocedures, zoals de kredietbank, Sociaal Raadslieden, Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk, Kerken e.a. [zie ook 2.2].
Naar boven

4 Voedselpakket

– Waarom krijgen mensen slechts drie maanden een voedselpakket?
Omdat wij willen bevorderen dat mensen de weg naar de juiste hulpverlenende instanties vinden, of hun situatie in eigen hand gaan nemen.

– Moeten mensen zelf hun pakket afhalen?
Ja, want ook de onderlinge sociale contacten, tijdens een kopje koffie, zijn van belang. Uiteraard kunnen zij bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden contact opnemen om tot een oplossing te komen.

– Waaruit bestaat een voedselpakket?
In ieder geval uit de hoogstnoodzakelijke levensbehoeften: een pakket basisvoedsel voor circa 3 dagen, zoals brood, pasta / rijst of aardappels, groente, zo mogelijk aangevuld met beleg en vers fruit. Daarnaast uit extra’s, die in de betreffende week voorradig zijn. Dat is afhankelijk van het aanbod van lokale en regionale leveranciers.

– Wie komen in aanmerking voor een voedselpakket?
Mensen die na aftrek van vaste lasten minder dan het landelijke normbedrag vrij te besteden hebben [zie ook onder ‘Aanvragen’]. Het gaat niet alleen om bijstandsgerechtigden, het gaat ook om mensen met een AOW of een WAO uitkering, of mensen met een kleine baan.
In Huizen resp. Gooi & Omstreken maakt circa 5 promille van de inwoners gebruik van de voedselbank G&O.
Met de komst van de WMO- en participatie wetgeving komt daar wellicht verandering in.
Naar boven

5 Leveranciers & donateurs

– Hoe komen jullie aan de pakketten?
Alle voedselbanken krijgen producten van de Voedselbank Rotterdam (die verdeeld worden via regionale distributiepunten). De rest ontvangen we van lokale en regionale bedrijven binnen ons postcodegebied.

– Kunnen ondernemers alleen in natura de Voedselbank steunen?
Nee, ook financiële ondersteuning is uiteraard zeer welkom. Wij hebben al giften ontvangen van diverse kerken, van particulieren, van ondernemers en van de gemeenten Huizen en Hilversum.
Naar boven

6 Voedselveiligheid

De overkoepelende vereniging Voedselbanken Nederland, heeft afspraken gemaakt met de Voedsel en Waren Autoriteit, opdat alle aangesloten voedselbanken beleid ontwikkelen voor voedselveiligheid. De Voedselbanken worden gecontroleerd en krijgen een certificaat als zij aan de landelijke criteria voor Voedselveiligheid voldoen. Jaarlijks wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook onze Voedselbank Gooi & Omstreken heeft een certificaat gekregen voor het beleid en de uitgiftepunten worden ook gecontroleerd. Het vergt aanhoudende inspanning en aandacht om dit certificaat te behouden of het niveau nog verder te verbeteren.
Naar boven

Klik hier op een externe link:

 

WETEN HOE DE VOEDSELBANK WERKT?

Bekijk onderstaand fimpje:

Steffie_logo

Kom meer te weten over:

Financiële tegemoetkoming voor alleenstaande ouders

 

VBNL_logo 

NIBUD

Versa Welzijn

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar

 

Geplande
Winkelacties 2021

(Onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)

 

9 OKTOBER
HUIZEN Helpt de Voedselbank:
 

AH Lindenlaan
Ah Oostermeent
Plus Oostermeent
Coop Blaricum Bijvanck
Coop Phohi
Jumbo Kostmand
Boni Holleblok +
Zeeman Oostermeent
Andere ondernemers willen zich misschien hierbij aansluiten?

 

11 DECEMBER
AH Amstellandlaan WEESP

AH Kerkelanden HILVERSUM

AH Heilgalerij HILVERSUM

Lidl HILVERSUM

 

18 DECEMBER
AH Seinhorst HILVERSUM

 

Laatst bijgewerkt 25 september 2021