Help onze cliënten
tijdens coronacrisis

HELP ONS HELPEN

Uw gift is zeer welkom. Daarmee kunnen we onze klanten van een voedselpakket blijven voorzien.

 

Klik op bovenstaande icoon of maak uw gift over naar:  

NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.

     

Privacystatement Voedselbank Gooi en Omstreken

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u hiermee informeren hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, gezinssamenstelling, inkomsten en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij onze Voedselbank wilt helpen, zullen wij uw contactgegevens registreren.
  • Als u een donatie doet aan de Voedselbank verwerken wij uw contactgegevens, bankrekeningnummer, en eventuele bijzonderheden.
  • Wij registreren de contactgegevens van leveranciers van onze Voedselbank.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij uw naam en e-mailadres registreren.

 

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen van de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en delen we uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij onze voedselbank betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet heeft u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heeft u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heeft u het recht ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Gooi en Omstreken
Energieweg 35
1271 EC  Huizen

Voor informatie:         secretariaat@voedselbankgooi.nl
Voor klachten:            klachten@voedselbankgooi.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

14.05.2018

Klik hier op een externe link:

 

WETEN HOE DE VOEDSELBANK WERKT?

Bekijk onderstaand fimpje:

Steffie_logo

Kom meer te weten over:

Financiële tegemoetkoming voor alleenstaande ouders

 

VBNL_logo 

NIBUD

Versa Welzijn

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar

 

Geplande
Winkelacties 2021

(Onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)

 

9 OKTOBER
HUIZEN Helpt de Voedselbank:
 

AH Lindenlaan
Ah Oostermeent
Plus Oostermeent
Coop Blaricum Bijvanck
Coop Phohi
Jumbo Kostmand
Boni Holleblok +
Zeeman Oostermeent
Andere ondernemers willen zich misschien hierbij aansluiten?

 

11 DECEMBER
AH Amstellandlaan WEESP

AH Kerkelanden HILVERSUM

AH Heilgalerij HILVERSUM

Lidl HILVERSUM

 

18 DECEMBER
AH Seinhorst HILVERSUM

 

Laatst bijgewerkt 25 september 2021