Doel

Voedselbanken willen voorkomen dat goed voedsel weggegooid wordt en tegelijkertijd de mensen helpen die het nodig hebben. Wij brengen overschot en gebrek aan voedsel bij elkaar.

De voedselbanken (100% vrijwilligersorganisaties, ANBI)
maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging,
politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid. Wij verlenen
belangeloos hulp en verwelkomen alle hulp en donaties die wij krijgen.

Er worden in principe geen goederen en/of voedselproducten
gekocht of verkocht. Als wij te veel verse producten hebben, overleggen wij met
voedselbanken in de omgeving. Zij helpen ons dan weer als wij zelf te weinig
hebben.

Doelstelling: voedselbanken overbodig maken!
Enerzijds zijn er mensen die om diverse redenen niet (meer)
in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten. Onze
voedselpakketten moeten in deze context gezien worden als acute noodhulp.

Anderzijds wordt er veel goed voedsel vernietigd of
verspild. Niet zozeer uit onverschilligheid als wel om economische redenen.

Wij streven er naar verborgen armoede en voedseloverschot
met elkaar in evenwicht te brengen. Daarnaast is het onze doelstelling om
cliënten volledig uit de problemen te (laten) helpen. Wij doen hierbij een
duidelijk appèl op hun eigen actieve inbreng.

Wij maken verborgen armoede zichtbaar bij het publiek en
brengen het onder de aandacht van de overheid. Daarom rusten wij niet voordat
de voedselbanken volledig overbodig zijn geworden.

Missie

Armoede is niet iets dat sinds 2002, het jaar dat de familie Sies in Rotterdam met het initiatief van een voedselbank begon, bestaat. Armoede is er altijd geweest en kent een vast percentage in elke samenleving.

Een groot deel van de huidige armoede is echter het gevolg van het politieke en sociaal-economische beleid enerzijds en de naweeën van de financieel economische crisis anderzijds. De Voedselbanken brengen de zorgwekkende toename van mensen die op of rond de armoedegrens leven onder de aandacht van de politiek en het publiek.
Door de huidige coronacrisis neemt de armoede helaas nog verder toe.
In de periode Balkenende III is de kloof tussen de midden en de laagste inkomens met 25% toegenomen.

De voedselbanken vallen of staan bij de gratie van de overproductie. Als ondernemers zich bewust worden van de schaarste van energie en daarmee de productie van goederen verminderen, kan daardoor de berg te veel geproduceerde goederen kleiner worden, en kan er voor de voedselbanken een probleem ontstaan om te leveren.

Er zijn ook pluspunten:

 1. Nu wordt er per jaar voor twee miljard euro aan voedsel vernietigd, dat wordt dan minder.
 2. De bewustwording kan leiden tot het produceren voor de Voedselbanken.
 3. Een voedselbank is een vreemd soort bedrijf:
  • Zij is volslagen afhankelijk van derden.
  • Zij kent geen verlies.
  • Zij staat niet te juichen bij groei.
  • Als er sprake is van winst, is dat: Saamhorigheid, Vertrouwen, Nederigheid en Mededogen


Wij draaien voor 100% op vrijwilligers, van het bestuur tot en met de inpakkers en chauffeurs. Er is geen sprake van beloningen of salarissen.

Wellicht ook interessant voor u