Een voedselpakket aanvragen?

Wilt u in aanmerking komen voor een voedselpakket en u hebt (nog) geen contact met een hulpverleningsinstantie, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenadministratie. 

Deze verwijst u naar een instantie die u verder kan helpen met de aanvraag.

Deze instanties zijn o.a. Maatschappelijk werk, Stichting MEE, WMO-loket, bewindvoerders, kredietbanken, schuldhulpverlening, GGD, GGZ, Pit Baarn, Intakeloket Hilversum, Vluchtelingenwerk, kerken, huisartsen.

De afdeling Klantenadministratie is telefonisch bereikbaar op
035-5338836 van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.00 uur of via e-mail: klantenadministratie@voedselbankgooi.nl.

Ter overbrugging krijgt u in ieder geval vier weken een voedselpakket.

Documenten

Voor het intakegesprek zijn de volgende documenten nodig:

  • Identiteitsbewijs;
  • Inkomensverklaring (loon of uitkering of verlies- en winstrekening);
  • Bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag hypotheek, bijdrage VVE;
  • Betalingsbewijzen elektra, gas en water;
  • Kindgebonden budget
  • Voorlopige teruggave van de belasting;
  • Gemeentelijke- en waterschapsbelasting, indien geen kwijtschelding;
  • Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringspapieren;
  • Mensen die al een budgettering hebben (in de schuldsanering zitten) en leefgeld ontvangen van de budgetbeheerder, hoeven geen bewijzen van inkomsten en uitgaven mee te nemen, maar wel een budgetbeheer maandafschrift.
  • Inzage in uw bankafschriften (3 maanden aaneengesloten) ondersteunt uw aanvraag

Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of en hoe lang hulp voor u noodzakelijk is. U krijgt in eerste instantie gedurende drie maanden wekelijks een voedselpakket. U moet wel bereid zijn actief iets te doen aan uw financiële situatie. Dat kan zijn het aanvragen van bijzondere bijstand, het saneren van uw schulden, het zoeken naar werk, etc.

Na drie maanden wordt met u besproken of u het zonder onze voedselhulp kunt stellen. Als dat aantoonbaar niet zo is, kan de voedselhulp weer met drie maanden worden verlengd.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan onbevoegden ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier strikt aan. 

Voor de uitgifte van de pakketten wordt alleen uw naam, administratienummer en gezinsgrootte op de uitgiftelijst vermeld.

Zie ook ons privacystatement.