Doel

Voedselbanken willen voorkomen dat goed voedsel weggegooid wordt en tegelijkertijd de mensen helpen die het nodig hebben. Wij brengen overschot en gebrek aan voedsel bij elkaar.

De voedselbanken (100% vrijwilligersorganisaties, ANBI) maken geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid. Wij verlenen belangeloos hulp en verwelkomen alle hulp en donaties die wij krijgen.

Er worden in principe geen goederen en/of voedselproducten gekocht of verkocht. Als wij te veel verse producten hebben, overleggen wij met voedselbanken in de omgeving. Zij helpen ons als wij zelf te weinig hebben.

Doelstelling: voedselbanken overbodig maken!
Mensen zijn om diverse redenen niet (meer) in staat elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten. Met onze voedselpakketten verlenen we zo acute noodhulp.

Tegelijk zien we dat veel goed voedsel vernietigd of verspild wordt. Soms uit onverschilligheid, soms om economische redenen.

Wij streven er naar verborgen armoede en voedseloverschot met elkaar in evenwicht te brengen. Daarbij is onze doelstelling cliënten volledig uit de problemen te (laten) helpen. Tegelijkertijd doen wij hierbij een duidelijk appèl op hun eigen actieve inbreng.

Wij maken verborgen armoede zichtbaar bij het publiek en brengen het onder de aandacht van de overheid. Daarom rusten wij niet voordat de voedselbanken volledig overbodig zijn geworden.

Missie
Armoede is niet iets dat sinds 2002, het jaar dat de familie Sies in Rotterdam met van de eerste Nederlandse voedselbank begon, bestaat. Armoede is er altijd geweest en zal er in zeker mate altijd blijven.

Soms is armoede het gevolg van het politieke en sociaal-economische beleid of soms is het een gevolg van de financieel economische crisis. Voedselbanken brengen de zorgwekkende toename van mensen die op of rond de armoedegrens leven onder de aandacht van politiek en publiek.

De huidige coronacrisis leidt helaas tot toename van de armoede.

Voedselbanken vallen of staan bij de gratie van overproductie. Als ondernemers zich bewust worden van de energieschaarste en daarmee de productie van goederen verminderen, zou daardoor de berg te veel geproduceerde goederen kleiner worden en kan er voor de voedselbanken een probleem ontstaan om te leveren.

Er zijn ook pluspunten:
Nu wordt er per jaar voor twee miljard euro aan voedsel vernietigd, dat wordt dan minder.

 1. De bewustwording kan leiden tot het produceren voor de Voedselbanken.
 2. Een voedselbank is een vreemd soort bedrijf:
  • Zij is volslagen afhankelijk van derden.
  • Zij kent geen verlies.
  • Zij staat niet te juichen bij groei.
  • Als er sprake is van winst, is dat:
   Saamhorigheid, Vertrouwen, Nederigheid en Mededogen


Wij draaien voor 100% op vrijwilligers. Van het bestuur tot en met inpakkers en chauffeurs. 
Van beloningen of salarissen is geen sprake.

Wellicht ook interessant voor u