Organisatie

De Stichting heeft een Dagelijks Bestuur dat minimaal een keer per maand bijeenkomt en een Algemeen Bestuur dat een keer per maand vergadert. Daaronder is een werkorganisatie aangestuurd door een Algemeen Coördinator

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Bestuur

Hans van Heesewijk (voorzitter)
Marcel Altena (secretaris)

Noor Tania-Stein (penningmeester)

Marlous Verbeek

Email: bestuur@voedselbankgooi.nl

Algemeen coordinator

Leo Stoker en Rob Kusters
Email: coordinator@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5339775 (algemeen)

Bereikbaar: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 15.30 uur

Bij onze voedselbank werken ongeveer 220 vrijwilligers aan het verwerven, innemen, opslaan en distribueren van voedsel en aan het begeleiden van onze cliënten. Dat gebeurt in Huizen, Hilversum, Weesp, Baarn, Soest en de BEL-gemeenten. Op de dinsdag of donderdag worden de voedselpakketten uitgereikt. Voedselbank Gooi & Omstreken werkt in het gebied tussen Vecht en Eem t/m Soest. Er is van oudsher een aparte voedselbank voor Naarden, Bussum en Hilversumse Meent. Aangrenzend werken de voedselbanken Ronde Venen en Stichtse Vecht.

Afdelingen

Klantenadministratie

Deze afdeling zorgt voor het contact met maatschappelijke organisaties in de gemeenten waar we actief zijn en de gesprekken met en begeleiding van cliënten. Zij bewaakt de privacy van de cliëntgegevens. Meer weten? Bel of stuur een email aan de afdeling Klantenadministratie:

Klantenadministratie

Email: klantenadministratie@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5338836

Bereikbaar: maandag tot en met donderdag 10.00 tot 15.00 uur

Acquisitie

Deze afdeling heeft contact met supermarkten en andere partners waarvan we wekelijks levensmiddelen ontvangen. Voedselbanken maken gebruik van teveel geproduceerde of om welke reden dan ook, uit de voedselketen gehaalde producten. In principe wordt geen voedsel gekocht. Daarnaast zijn er winkelacties om houdbare producten in te zamelen.
De voedselbank heeft in haar eigen regio de taak zelfstandig pakketten samen te samenstellen. Gelukkig slagen wij daar goed in.

Meer weten? Bel of stuur een e-mail aan de afdeling Acquisitie van de Voedselbank Gooi & Omstreken:

Acquisitie

Email: acquisitie@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5267744 

Bereikbaar: dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 14.00 uur

Logistiek

Deze afdeling verzorgt het vervoer van de goederen. De voorraad wordt bijgehouden en de goederen gecontroleerd op houdbaarheid volgens de richtlijnen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Wij beschikken over gekoelde vrachtwagens en een eigen koel- en vriescel zodat alles zo vers mogelijk blijft. Het slepen met zware kratten wordt zoveel mogelijk vermeden door gebruik te maken van pallets en rolcontainers. Bij Voedselbank Gooi & Omstreken worden jaarlijks meer dan 24.000 pakketten uitgereikt.

Meer weten? Stuur een email aan de afdeling Transport:

Email: transport@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5267744

Bereikbaar gedurende openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van ca. 09.00 uur tot ca. 15.30 uur

Volkstuinen

Al jaren hebben wij volkstuinen in Huizen en Soest. Hier kweken wij in de zomermaanden verse groenten en proberen zo de voedselpakketten gezond aan te vullen. Vrijwilligers en cliënten van Voedselbank Gooi & Omstreken werken hier samen.

Public Relations

Deze afdeling is uitermate belangrijk voor een organisatie als de onze. Door de goede relatie die zij heeft opgebouwd met de media binnen en buiten ‘t Gooi en via onze website, kan iedereen op de hoogte zijn van het bestaan en de functie van de Voedselbank. Daardoor weten cliënten ons te vinden, net als de goede gevers, producenten, grossiers en winkeliers.

Email: pr@voedselbankgooi.nl

Uitgifte Punten G&O (UP’s)

Voedselbank Gooi & Omstreken heeft in haar werkgebied uitgiftepunten (UP’s) opgericht. Deze UP’s zijn opgezet met en gedragen door initiatiefnemers uit de gemeenten. Deze UP’s worden wekelijks bevoorraad voor de uitgifte en terzijde gestaan met de kennis, ervaring en diensten van de centrale vestiging in Huizen.

Er zijn uitgiftepunten in:

– Baarn
– Laren (Blaricum, Eemnes en Laren)
– Hilversum (twee plaatsen; 3 uitgiftes)
– Huizen
– Soest
– Weesp

Meer uitgiftepunten worden momenteel niet nagestreefd. Vraag en aanbod zijn op dit moment goed op elkaar afgestemd.
Daarnaast zijn  in de aangrenzende regio’s de voedselbanken Stichtse Vecht, Ronde Venen en Naarden-Bussum-Hilversumse
Meent actief.

Middelen en kosten

Voor onze financiële middelen zijn wij afhankelijk van donaties en giften. Deze komen van particulieren, kerken en maatschappelijk bewuste ondernemers. Hoewel we gratis kunnen beschikken over enkele loodsen aan de Energieweg te Huizen en de meeste locaties van onze uitgiftepunten, zijn er wel vaste lasten, zoals voor energie, kantoormiddelen en ICT. Daarnaast vormen de transportkosten een forse last.

Vrijwilligers en beloningsbeleid

Onze organisatie draait op meer dan 220 onbetaalde vrijwilligers.
Het beleid van Voedselbanken Nederland en de aangesloten voedselbanken is om geen medewerkers tegen betaling in dienst te nemen. Dat geldt dus ook voor Voedselbank Gooi & Omstreken.

Regelmatig worden functioneringsgesprekken gehouden, die regelmatig verrassende ideeën, wensen en informatie geven. Hieruit blijkt de betrokkenheid van onze vrijwilligers. Een aantal geeft aan boven zichzelf uit te stijgen en dat allemaal om samen de medemens in nood te helpen.

Toekomst

De voedselbanken zijn afhankelijk van overproductie. Indien ondernemers de productie van goederen verminderen, zou dit op den duur ertoe kunnen leiden dat de hoeveelheid te veel geproduceerde goederen kleiner wordt. Vooralsnog is er nog voldoende aanvoer, zeker in onze regio.

inloopspreekuur
Wellicht ook interessant voor u