Integriteit en vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon:

Marlous Verbeek (bestuurslid)


Email: vertrouwenspersoon@voedselbankgooi.nl

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.
Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. De landelijke integriteitscode wordt door onze organisatie van harte onderschreven en wij dragen deze actief uit binnen onze organisatie.

Vertrouwenspersoon

Ook bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt met je probleem naar de (algemeen) coördinator of een bestuurslid gaan. Als er behoefte bestaat anoniem, vertrouwelijk te praten is er een vertrouwenspersoon speciaal hiervoor aangesteld binnen onze voedselbank. Ook kan contact opgenomen worden met een van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken.
De vertrouwenspersoon kan u adviseren en stelt niemand op de hoogte van het contact, tenzij u hiermee uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. Zo kan gezamenlijk tot een oplossing gekomen worden en kunt u uw vrijwilligerswerk weer veilig en met plezier uitvoeren. U houdt zelf dus de regie over het proces.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude of oneerlijk verdelen van voedsel.