Organisatie

De Stichting heeft een Dagelijks Bestuur dat minimaal een keer per maand bijeenkomt en een Algemeen Bestuur dat een keer per maand vergadert. Daaronder is een werkorganisatie aangestuurd door een Algemeen Coördinator

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Bestuur

Hans van Heesewijk (voorzitter)
Marcel Altena (secretaris)
Noor Tania-Stein (penningmeester)
Els Smit
Bianca Schutte

Email: bestuur@voedselbankgooi.nl

Algemeen coordinatoren

Patricia van Berkel, Gert Haas en Ab Visscher
Email: coordinator@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5339775 (algemeen)

Alleen in noodgevallen: 06-15682857 (Gert Haas)

In totaal werken momenteel ongeveer 220 vrijwilligers verdeeld over Huizen, Hilversum, Weesp, Baarn, Soest en de BEL-gemeenten aan het verwerven, innemen, opslaan, en distribueren van voedsel en aan het begeleiden van mensen die voedselpakketten krijgen. Op de dinsdag of donderdag worden de voedselpakketten uitgereikt. Voedselbank Gooi & Omstreken werkt in het gebied tussen Vecht en Eem t/m Soest. Er is van oudsher een aparte voedselbank voor Naarden, Bussum en Hilversumse Meent. Aangrenzend werken de voedselbanken Ronde Venen en Stichtse Vecht.

Afdelingen

Klantenadministratie

Deze afdeling   zorgt voor het contact met maatschappelijke organisaties in de diverse gemeenten in ‘t Gooi waar we actief zijn, de gesprekken met en begeleiding van cliënten. Zij bewaakt de privacy van de cliëntgegevens. Meer weten? Bel of stuur een email aan de afdeling Klantenadministratie:

Klantenadministratie

Email: klantenadministratie@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5338836

Bereikbaar: maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur

Acquisitie

Deze afdeling heeft o.a. contact met supermarkten waar we wekelijks levensmiddelen van ontvangen.  Voedselbanken maken gebruik van teveel geproduceerde of om welke reden dan ook, uit de voedselketen gehaalde producten. In principe wordt er geen voedsel gekocht. Daarnaast worden winkelacties gehouden om houdbare producten in te zamelen die nodig zijn.
De voedselbank heeft in haar eigen regio de taak om zelfstandig pakketten samen te samenstellen. Gelukkig slagen wij daar goed in.

Meer weten? Bel of stuur een e-mail aan de afdeling Acquisitie van de Voedselbank Gooi & Omstreken:

Acquisitie

Email: acquisitie@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5267744 

Bereikbaar: dinsdag tot en met donderdag van ca. 09.00 uur tot ca. 14.00 uur

Logistiek

Deze afdeling verzorgt het vervoer van de goederen. Ook wordt de voorraad bijgehouden en worden de goederen gecontroleerd op houdbaarheid, volgens de richtlijnen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Wij beschikken over gekoelde transportmiddelen en een eigen koel- en vriescel, zodat alles zo vers mogelijk blijft. Het slepen met zware kratten wordt zoveel mogelijk vermeden door gebruik te maken van pallets en rolcontainers. In ‘t Gooi worden nu jaarlijks meer dan 24.000 pakketten uitgereikt.

Meer weten? Stuur een email aan de afdeling Transport:

Email: transport@voedselbankgooi.nl
Telefoon: 035-5267744

Bereikbaar gedurende openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van ca. 09.00 uur tot ca. 15.30 uur

Volkstuinen

Al jaren hebben wij volkstuinen in Huizen en Soest. Hier kweken wij in de zomermaanden verse groenten en proberen zo de voedselpakketten gezond aan te vullen. Vrijwilligers en cliënten van Voedselbank Gooi & Omstreken werken hier samen.

Public Relations

Deze afdeling is uitermate belangrijk voor een organisatie als de onze. Door de goede relatie die zij heeft opgebouwd met de media binnen en buiten ‘t Gooi, en via onze website, kan iedereen op de hoogte zijn van het bestaan en de functie van de Voedselbank. Daardoor weet de cliënt ons te vinden, net als de goede gevers, de producenten, grossiers en winkeliers.

Email: pr@voedselbankgooi.nl

Uitgifte Punten G&O (UP’s)

De Voedselbank heeft in de gemeenten in haar werkgebied uitgiftepunten opgericht. Deze UP’s zijn opgezet met en gedragen door initiatiefnemers uit die gemeenten. Deze UP’s worden elke week bevoorraad voor de uitgifte en ook terzijde gestaan met de beschikbare kennis, ervaring en diensten van de centrale vestiging in Huizen.

Er zijn uitgiftepunten in:

– Baarn
– Laren (Blaricum, Eemnes en Laren)
– Hilversum (twee plaatsen; 3 uitgiftes)
– Huizen
– Soest
– Weesp

Meer uitgiftepunten worden momenteel niet nagestreefd. Enerzijds omdat inwoners van omliggende gemeenten goed terecht kunnen bij de huidige UP’s en anderzijds omdat in de aangrenzende regio’s de voedselbanken Stichtse Vecht, Ronde Venen en Naarden-Bussum-Hilversumse Meent actief zijn.

Middelen en kosten

Voor onze financiële middelen zijn wij volledig afhankelijk van  donaties en giften. Deze komen van o.a.
particulieren, kerken en maatschappelijk bewuste ondernemers.
Hoewel we gratis kunnen beschikken over enkele loodsen aan de
Energieweg te Huizen, en de meeste locaties van onze uitgiftepunten, hebben we
wel vaste lasten, zoals voor energie, kantoormiddelen, ICT. Daarnaast vormen de
transportkosten een forse last.

Vrijwilligers en beloningsbeleid

Onze hele organisatie draait op meer dan 220 onbetaalde
vrijwilligers. Het beleid van Voedselbanken Nederland en de aangesloten
voedselbanken, zoals de onze, is om geen medewerkers tegen betaling in dienst
te nemen.

Regelmatig worden functioneringsgesprekken gehouden, die
telkens weer verrassende ideeën, wensen en informatie geven. Hieruit blijkt de
betrokkenheid van onze vrijwilligers. Een aantal geeft aan boven zichzelf uit
te stijgen en dat allemaal om samen de medemens in nood te helpen.

Toekomst

De voedselbanken zijn afhankelijk van overproductie. Indien ondernemers de productie van goederen verminderen, zou dit er op den duur toe kunnen leiden dat de hoeveelheid te veel geproduceerde goederen kleiner wordt. Vooralsnog is er gelukkig nog voldoende aanvoer, zeker in onze regio.

inloopspreekuur
Wellicht ook interessant voor u