Cijfers VB-Gebruikers 2021, 16e cijferrapport van Voedselbank Gooi en Omstreken

Dit 16e rapport over de gebruikers van de voedselbank G&O, heeft betrekking op het kalenderjaar 2021.

De verwachting in 2020 was dat, behalve door de zeer hardnekkig blijvende schuldproblemen, het aantal nieuwe cliënten zou stijgen door de corona-crisis.
Die verwachting is niet uitgekomen is; het totale aantal cliënten is niet gestegen maar gedaald. Desondanks is het wekelijks aantal uitgegeven pakketten wel licht toegenomen.
Het aantal nog lopende cliënten uit voorgaande jaren is wederom hoger dan het aantal nieuw ingeschreven cliënten.

Op de website en in het Jaarverslag 2021 van Voedselbank Gooi & Omstreken wordt een samenvatting van dit rapport opgenomen.

Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te downloaden. 
Het is een Word.doc, te openen nà downloaden.