Herhaling succesvolle actie ‘Op een lege maag kun je niet leren’

Albert Heijn houdt van 4 tot en met 10 september
opnieuw een sympathieke landelijke winkelactie
voor de voedselbanken met als thema ‘Op een lege
maag kun je niet leren’.

Nog steeds beginnen veel schoolgaande kinderen de
schooldag met een lege maag. Elke week verstrekken de
voedselbanken aan 120.000 mensen voedsel, waarvan
ruim 40.000 kinderen. Albert Heijn wil eraan bijdragen dat
voedsel bereikbaar is voor iedereen. Via het platform
Voor Elkaar werkt Albert Heijn samen met maatschappelijke partners zoals de Voedselbank om een concrete
bijdrage te leveren.

Lees verder