Welkome opbrengst emballage-acties winkels

Bij een aantal winkels mochten we emballage geld ophalen. Op de foto Jumbo Hilversum Larenseweg, afgelopen vrijdag 15 juli: € 497,-. Mede namens onze cliënten: hartelijk dank!