HELP ONS HELPEN

U kunt ons heel goed helpen met uw gift.

Onze cliënten zijn u eeuwig dankbaar! Voor elke Euro!

 

Klik bovenstaand icon aan of maak uw gift over naar onze bankrekening:  

NL10 RABO 03 8373 8083

t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken.

 

Wij zijn een ANBI. U mag dus bij de belasting uw gift aftrekken van uw inkomen.

     

Welkom bij Voedselbank
Gooi en Omstreken!

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
 
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. De Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen, van waaruit ook de distributie van de voedselpakketten voor 't Gooi plaatsvindt. Er zijn ook uitgiftepunten in Baarn, Laren, Hilversum, Huizen, Soest en Weesp.
Banner 1

Jaarlijks organiseert de voedselbank een evaluatiebijeenkomst voor verwijzers naar de voedselbank. Als Bewindvoeder vind ik het belangrijk om te weten hoe het achter de schermen werkt. Daarom greep ik de uitnodiging om mee te helpen bij een van de uitgiftepunten met beide handen aan.
Het wordt de vestiging aan de Oosterengweg in Hilversum.

Als ik mij op een warme donderdagochtend in juli meld rond 9.15 is het al een drukte van belang.
Met een ploeg van circa 10 vrijwilligers worden de kratten en tassen gevuld met etenswaren.  Er wordt gewerkt met verschillende kleuren kratten, dit om onderscheid te maken tussen een- of tweepersoonshuishouden en een of meerdere kinderen.
De lof en broccoli zijn voor vandaag de verse groenten. Ik sluit snel aan bij het groentetreintje om de zakken te vullen. 
Ruim voor de komst van koelwagen met verse producten is er tijd voor koffie met een zeer divers clubje van enthousiaste vrijwilligers. Henske neemt nog even de “spelregels” door van de ochtend en doet een aantal mededelingen. Het blijkt dat iedereen zijn vaste rol heeft bij de uitgifte en deze geruisloos serieus oppakt. Dan komt rond 10.30 de koelwagen uit Huizen. Dat is even doorpakken met zijn allen.

Onder de indruk

Het vlees en zuivel wordt in gekoelde kratten aangevoerd. De kwaliteitsnormen worden strak gehanteerd. Het werd mij charmant maar dringend duidelijk gemaakt dat de deksels pas op het allerlaatste moment van de gekoelde kratten af mogen.
Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en het aanbod van vlees en zuivel. Wat fantastisch dat bedrijven hier aan meewerken. Terloops hoor ik dat er nog nieuwe koelbakken nodig zijn en dat inmiddels de eerste contacten gelegd zijn met een grote lokale horecaleverancier.

Meeneemtafel

Om 11.45 komen de eerste klanten. Via de aanmeldtafel maakt iedereen zijn rondje. De nieuwe klanten wordt uitgelegd hoe het werkt en geholpen met het maken van hun eerste rondje. De vaste klanten maken een praatje met de vrijwilligers. Ik doe de “meeneemtafel” aan het eind van de ronde. Van shampoo tot Grodino, maar niet genoeg voor iedereen, dus men mag een aantal items kiezen. De een kiest wat gretiger dan de andere. 

110 klanten, geholpen door enthousiaste vrijwilligers

Rond de klok van 13.00 heb ik rond de zestig klanten voorbij zien komen. Opvallend vond ik het aantal jonge mensen maar wellicht was dat een momentopname. Voordat ik het in de gaten heb worden de voorbereidingen alweer getroffen voor de middagsessie door een nieuwe ploeg van vrijwilligers. Dan komen er weer 50 klanten.
Bijzonder om te zien hoe de voedselbank drijft op een team van enthousiaste vrijwilligers en donaties van bedrijven en hoe de complexe logistieke operatie elke week weer opnieuw bij alle uitgifte punten wordt gerund. En wat natuurlijk het mooiste is dat je de klanten blij en dankbaar ziet vertrekken met hun nieuwe weekboodschappen.

Een bewindvoerder.

Voedselbank Gooi en Omstreken heeft inmiddels een nieuwe leidinggevende gevonden in de persoon van Joop Toppers. Na een inwerkperiode is hij inmiddels aan de slag. Joop: veel succes, veel plezier en het allerbeste bij je mooie taak!

Met spijt in ons hart moesten wij afscheid nemen van onze vorige algemeen coördinatoren. Beiden hebben nu dè baan gevonden die echt bij hen past. Enkele jaren hebben zij met stijl en schwung en op heel plezierige en inspirerende wijze leiding gegeven aan de dagelijkse gang van zaken en er zo mede voor gezorgd dat al onze cliënten elke week weer op tijd een gezond en toereikend voedselpakket konden ontvangen. Chapeau en hartelijk dank!

Jaren geleden stopte de bezorger de huis-aan-huisbladen niet bij lezers in de bus, maar in de papiercontainer. Nu heeft hij berouw en stuurt hij met een anonieme brief 400 euro naar de redactie van de Gooi- en Eembode / Gooi- en Eemlander. Die op haar beurt besloot dit bedrag te doneren aan de Voedselbank!

Gooi- en Eemlander: ‘Laffe dief’ toont na jaren berouw voor niet bezorgen kranten: excuusbrief met 400 euro

Wederom hebben we het met elkaar (Up vrijwilligers, partners, oud collega, vriendin en bestuur) voor elkaar gekregen om een mooi opbrengst op te halen voor de klanten van de VB.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Onze cliënten zijn er heel blij mee!

Lees het bericht over deze geslaagde actie op de Gooi- en Eemlander:
https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/monsterscore-voedselbankactie-jumbo

Wanneer je geen vriend van de facebook site van onze VB bent dan mis je echt een hoop, want daar kan je bijvoorbeeld zien wat een klant van de VB afgelopen week gegeten heeft, gekregen bij de uitgifte.
Kijk op https://www.facebook.com/voedselbankgooi

A.s. zaterdag 21 april houdt Voedselbank Gooi en Omstreken samen met Jumbo Van Dam & Schoonhoven op de Larenseweg 155 te Hilversum een winkelactie.

We bevelen iedereen deze actie van harte aan. U kunt onze cliënten heel blij maken door op deze dag bij Jumbo artikelen voor de Voedselbank te kopen. Deze kunt u dan bij het verlaten van de winkel bij onze vrijwilligers inleveren. Vergeet van tevoren niet bij onze medewerkers te vragen naar het lijstje met wensen. Wij zitten namelijk vooral verlegen om artikelen die (bijna) op zijn in ons magazijn, speciaal lang houdbare artikelen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw giften en inspanningen!

Vanaf 15 februari 2018, heeft de Voedselbank een nieuwe locatie voor het uitdelen van de voedselpakketten in Baarn. Stichting Welzijn en Speeltuin Oosterkwartier bieden daarvoor onderdak bij de speeltuin aan de Dahliastraat.

Een prachtige locatie, die zeer geschikt is voor dit doel. Het sluit ook goed aan bij de sociale activiteiten van de speeltuin, waar ook een kledingophaal beurs gevestigd is.

De voedselbank had de beschikking over gymzaal ‘De Loef’. Deze locatie wordt echter afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Dit was slechts een tijdelijke locatie, beschikbaar gesteld door de Gemeente Baarn, maar het gaf ons de tijd om een permanente oplossing te vinden. We zijn blij dat het gelukt is en de continuïteit van de uitgifte van voedselpakketten in Baarn weer gewaarborgd is.

Mensen die een besteedbaar inkomen hebben van € 215,- of minder (eenpersoonshuishouden)  komen in aanmerking voor een voedselpakket. Voor iedere extra persoon binnen het huishouden wordt daar € 85,- bij opgeteld. Voor een huishouden met 4 personen is het bedrag dus € 470,-. Dit is het bedrag na aftrek van vaste lasten, zoals huur, gas, energie, zorgpremie, deel telecom kosten, etc. Ook wordt vanaf dit jaar gekeken naar o.a. het eigen risico van de ziektekostenverzekering.

De voedselbank kijkt niet naar de persoonlijke bezittingen, mensen hoeven dus niet eerst alles te verkopen alvorens zij bij de voedselbank kunnen aankloppen. Het doel is mensen tijdelijk te helpen tot ze weer op eigen benen kunnen staan, niet om ze alles af te nemen.

Ook mensen die op papier een prima inkomen hebben, maar dit in de praktijk niet krijgen (bv. alimentatie die niet betaald wordt, bedrijf failliet), worden geholpen. Dit valt bij ons onder de uitzonderingen, het belangrijkste is dat er voldoende te eten is.

“Miljonairs komen elke week voedselpakketten halen”

Voedselbank heeft haar
buik vol van broodje-aapverhalen

HUIZEN – De Voedselbank Gooi & Omstreken heeft behoorlijk de buik vol van de hardnekkig terugkerende ‘broodje-aapverhalen’ over  het veronderstelde ‘luxe leventje’ van cliënten. Ook in de pers zijn indianenverhalen verschenen die kant noch wal raken en zijn gebaseerd op oppervlakkige waarnemingen en aannames. Volstrekt ridicuul is de regelmatige opduikende bewering dat “miljonairs wekelijks voedselpakketten komen halen”.

Behoorlijk vaak krijgt de voedselbank de vraag voorgelegd “waarom mensen die in een auto rijden, of roken, een huisdier hebben of thuis luxe spullen hebben staan zoals een mooie TV, toch een voedselpakket krijgen. Dat is dan toch niet nodig? Kennelijk hebben die mensen geld genoeg”, is de conclusie.
De Voedselbank vindt het niet haar taak om in ruil voor voedselhulp cliënten eigendommen af te nemen, die in vrijwel alle gevallen zijn aangeschaft in een tijd dat betrokken gezinnen in betere financiële omstandigheden verkeerden. Dat kan een auto of een TV zijn of andere zaken die de kwaliteit van leven bevorderen. Mensen hebben er veel voor over om die ‘luxe’ vast te houden en ontzeggen zich daarvoor andere dingen. Ondanks hun geringe leefgeld spelen ze dat toch klaar.

Kachel op 16 graden
Soms delen mensen een auto met elkaar en hebben bijvoorbeeld een auto nodig voor ziekenhuisbezoek of vergelijkbare doelen. Het Openbaar Vervoer is ook niet goedkoop en in onze regio niet gemakkelijk. Sommigen zijn technisch zo handig dat ze voor heel weinig geld hun (oude) auto zelf aan de praat kunnen houden. Weer anderen zetten hun kachel op 16 graden om geld uit te sparen voor de auto.
Een aantal heeft een auto nodig voor hun baan, maar zij verdienen zo weinig dat ze niet van hun inkomsten kunnen leven, of hebben een baan als taxichauffeur en komen dan met die auto hun voedselpakket ophalen. Of ze kunnen af en toe een auto lenen. En als mensen nog wat mooie spullen hebben, dan hadden ze die misschien al of hebben die gekregen.

Ongefundeerde kritiek
Er is een oud Hollandse wijsheid “je kijkt er wel tegenaan, maar je kijkt er niet in” die de spijker op de kop slaat. Als medewerkers van de Voedselbank met dit soort ongefundeerde kritiek worden geconfronteerd proberen ze met veel geduld uit te leggen hoe het wel zit.

Stigmatiserende ‘broodje-aapverhalen’
De sociale en schuldhulpregelingen in Nederland laten op veel punten nog veel te wensen over. Wie daardoor in de knel komt, dient op weg geholpen te worden naar een betere leefsituatie.
Iedereen die een voedselpakket krijgt heeft alle financiële gegevens moeten voorleggen. Voldoen zij aan de normen, dan krijgen ze dat pakket. Vaak is er sprake van een stapeling van problemen of een samenloop van omstandigheden, zoals faillissement, ziekte, scheiding.
Ten aanzien van hun bezittingen huldigt de Voedselbank het standpunt, dat die daar niks over heeft te zeggen. Bovendien moet men na afloop van de hulpperiode ook weer gewoon verder kunnen leven, en niet weer helemaal van voor af aan beginnen.
Kortom, het moet nu maar eens uit zijn met die stigmatiserende ‘broodje-aapverhalen’, waardoor niet alleen de reputatie van mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen wordt beschadigd, maar ook de Voedselbank met haar honderden hard werkende vrijwilligers.

Denkt u zich in hoe u behandeld zou willen worden als u in de problemen komt …..

Alvorens te oordelen over cliënten, lees het navolgende eerst. Je hebt het heus niet makkelijk vóórdat je in aanmerking voor een voedselpakket komt:

Waar moet ik aan voldoen?
Voedselpakketten van de Voedselbank zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. In een intakegesprek wordt nagegaan of iemand in aanmer…  Lees verder…

Lees ook het interview in De Gooi- en Eemlander:
https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/voedselbank-gooi-omstreken-helemaal-klaar-met-broodjeaapverhalen

Klik hier op een externe link:

VBNL_logo 

 speelgoedbank-hilversum-logo

NIBUD

Versa Welzijn

Op Eigen Kracht

Kennisring

Startpagina Schulden

Regelhulp_logo

Huizen voor Elkaar