In 2022 is het aantal ingeschreven huishoudens sterk gestegen, met 57%.

Afgezien van de toename in de maanden maart tot en met mei vanwege de tijdelijke hulp aan Oekraïense vluchtelingen, nam de groei vooral na de zomer toe. Inflatie en gestegen energieprijzen worden als de belangrijkste oorzaak daarvan gezien.
Klik hier voor het actuele rapport.

Het aantal huishoudens dat langdurig een pakket nodig heeft is weliswaar niet sterk gestegen (2%), maar dat 9% een pakket nodig heeft voor langer dan drie jaar is een zorgelijke ontwikkeling:
steeds méér huishoudens hebben steeds lánger een pakket nodig.

De laagdrempeligheid van de voedselbank blijkt uit het toegenomen aantal eerste verwijzingen door het eigen intaketeam van de voedselbank. Daarmee is de laagdrempeligheid van de voedselbank verder toegenomen t.o.v. vorige jaren.

Het percentage verwijzingen door schuldhulpverlenende organisaties is niét gestegen, terwijl dat wel werd verwacht door de aanhoudende toeslagenproblematiek.

Opvallend is de afname van het aantal nieuw ingeschreven jongeren na de forse toename in 2021, en de toename van het aantal ouderen.
Aan het eind van het jaar zijn voorts méér jongeren uitgeschreven. Vooralsnog wordt aangenomen dat de krappe arbeidsmarkt hierop van invloed is of kan zijn.

Het aantal nieuw ingeschreven huishoudens met kinderen is met 4,6% toegenomen. Bijna 10% van de gezinnen die eind december nog waren ingeschreven telt 6-12 personen; een toename van 1%.

Gemiddeld zijn 2,5 personen afhankelijk van een voedselpakket; dit gemiddelde is hoger voor de groep die eind december nog waren ingeschreven: 2,7.

Voor het overige komen er geen opvallende verschillen met vorige jaren naar voren.